Theater Branoul

Twee Leden Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 1 augustus 2023


Omschrijving Vacature

 

Theater Branoul zoekt twee leden Raad van Toezicht
Vacature voor onbezoldigde functie — Sluitingsdatum 1 september 2023

voor 4 vergaderingen per jaar.

Theater Branoul
Theater Branoul is het kleinste en het oudste literaire theater van Nederland. Het onderscheidt zich doordat het een producerend theater is. Schrijvers en externe bespelers worden nog altijd geprogrammeerd, maar het zwaartepunt in de programmering ligt bij de eigen Branoulproducties. Er is grote expertise opgebouwd in het bewerken van literatuur naar toneel en de voorstellingen zijn dan ook van hoge kwaliteit. Kleine parels en grote meesterwerken. Branoul is een unieke plek in het centrum van Den Haag waar kleinschalige bijzondere producties het licht zien.

Afgelopen jaar is de organisatie geprofessionaliseerd. Een belangrijke stap hierin is ook het opnieuw vormgeven van de Raad van Toezicht.

Branoul ontvangt meerjarige subsidie van de Gemeente Den Haag voor de periode 2021-2024. De directie bestaat uit Algemeen directeur Bob Schwarze en Zakelijk leider Janko Duinker. Manon Barthels is artistiek verantwoordelijk voor de Branoul Producties.

De vacature
Wij zijn op zoek naar twee leden voor onze Raad van Toezicht die ten minste beschikken over één -en het liefst meerdere- van de volgende kwaliteiten:

  • een relevant netwerk in Den Haag e.o.
  • een relevant netwerk in culturele sector
  • een relevant netwerk in de lokale of landelijke politiek
  • met een artistiek inhoudelijk profiel
  • met literair profiel

 

Vanwege de ontwikkeling waarin de stichting momenteel zit, zijn we op zoek naar een enthousiaste en voortvarende toezichthouders die zin hebben om de toekomst van ons theater mede vorm te geven.
Branoul streeft naar een divers raad waarin alle leeftijden, genders en culturele achtergronden gerepresenteerd zijn. We zijn op zoek naar leden die een ander geluid kunnen laten horen. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht nodigen we nadrukkelijk kandidaatleden in de leeftijdsgroep 25-35 en 35-45 jaar en geïnteresseerden met een meervoudige culturele achtergrond uit om zich aan te melden.
Natuurlijk volgen de leden van de raad van toezicht de aanbevelingen uit de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie alsmede de Code voor Fair Practice. En kunnen de leden kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming zonder tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling.

Raad van Toezicht Branoul
De RvT bewaakt de doelstellingen van de organisatie en is belast met toezicht op de algemene gang van zaken en het door de directie gevoerde beleid. Gezien de groei van de organisatie, de ambities van het theater voor het nieuwe kunstenplan en de uitdagingen die daar liggen, wil Branoul de Raad uitbreiden tot 4 of 5 leden.
De Raad heeft een proactieve en constructieve houding en houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de stichting. Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en toont zich betrokken bij Branoul door eigen kennis en netwerk in te zetten.

In de regel wordt vier keer per jaar vergaderd. Er is een rooster van aftreden met een benoemingstermijn van drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. Kandidaten voor de Raad van Toezicht beschikken over bestuurlijke ervaring, hebben affiniteit met culturele sector, een relevant netwerk en zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de kunst- en cultuurwereld.

Het betreft een onbezoldigde functie. Leden van de RvT kunnen hun onkosten declareren en krijgen in ieder geval gratis toegang tot de eigen Branoulproducties.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie over de Raad van Toezicht en Theater Branoul is op te vragen bij Janko Duinker (zakelijk leider) via 06 5125 8475 of onderstaand emailadres.
Reactie en cv ontvangen wij graag vóór 1 september 2023 via j.duinker@branoul.nl


Sluit 1 augustus 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"