Theater de Veste

Voorzitter Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Delft | Zuid-Holland
Sluit 16 augustus 2021


Omschrijving Vacature

 

Voor ons bruisende theater in Delft zoeken we twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht; een voorzitter en een lid.

Theater de Veste

Theater de Veste is een theater met een eigen signatuur. Het theater kenmerkt zich door zijn kwaliteitsprogrammering op toneel, dans, jeugdtheater, cabaret en muziek. Theater de Veste onderscheidt zich daarnaast met vernieuwend aanbod, rondom innovatie & debat. Onder deze noemer worden theatercolleges, debatten, festivals, filosofische cafés en kindercolleges georganiseerd. Deze programma’s worden veelal ontwikkeld in samenwerking met externe partners, zoals TU Delft, Studium Generale en landelijke media als De Groene.

Het theater opereert in een universiteitsstad; een innovatieve omgeving met veel (internationale) studenten en kenniswerkers. Als typisch Delfts theater ontwikkelen wij ons als theater van nu en van de toekomst. Dat doen wij door eigentijds en innovatief aanbod te presenteren, maar ook door samen met studenten van de TU Delft en de Amsterdamse Theaterschool onderzoek te doen naar het Theater van de Toekomst. Wij zijn een theater van de hele stad: wij spannen ons in om een breed publiek te bereiken en een afspiegeling te zijn van onze stad en regio: op ons toneel, in de zaal en achter de schermen.

Per seizoen vinden er ruim 250 voorstellingen en programma’s plaats. Het theater wil de centrale en ook maatschappelijke rol die het bekleedt verder uitbouwen en versterken, we zien het theater als plek waar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar het gesprek voeren en verhalen en kunst met elkaar in de meest brede zin beleven en delen. Laagdrempeligheid en de menselijke maat zijn belangrijke waarden van het theater. Naast de theaterprogrammering biedt Theater de Veste aan culturele, maatschappelijke en commerciële organisaties onderdak voor evenementen.

De formatie beslaat 14,85 fte. Daarnaast werken wij met een poule van oproepkrachten (waaronder veel TU-studenten) bij de afdeling horeca en evenementen.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen. Vanwege de maximale zittingstermijn zoeken wij opvolging van de voorzitter en van één lid. Om een goed gebalanceerde vertegenwoordiging in de raad te hebben van mensen met verschillende expertise zoeken wij twee personen met verschillende achtergronden, die ofwel de functie van lid ofwel de functie van voorzitter kunnen bekleden. De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar en bezoekt geregeld voorstellingen en bijeenkomsten. Het betreft een onbezoldigde functie met recht op een aantal vrijkaarten. Je komt terecht in een theater met bevlogen medewerkers met veel ambitie en een RvT dat een hecht team vormt.

Gezochte expertise

We zoeken iemand met een theater achtergrond en daarnaast iemand met een achtergrond bedrijfsleven of fondsenwerving. Het fondsenwervingsprofiel kan iemand zijn met een bestuurlijke achtergrond uit het bedrijfsleven of iemand met een achtergrond uit de sociale / culturele / maatschappelijke / goede doelen sector.

Het theaterprofiel gaat om iemand met een bestuurlijke achtergrond binnen het theater, bij voorkeur bij een of meer grote theaterpodia.

Profiel voorzitter

De voorzitter is toegankelijk, een klankbord voor bestuurder, heeft natuurlijk gezag, is een verbinder, stimulerend, transparant en communicatief. Andere zaken die we belangrijk vinden:

  • Je woont in Delft of nabije omgeving.
  • Je hebt een groot netwerk en bent bereid dat in te zetten.
  • Je hebt bestuurlijke ervaring en hanteert modern leiderschap. Je bent analytisch en strategisch sterk en creatief in het bedenken van oplossingen en strategieën voor uitdagingen.
  • Je hebt een visionaire blik en veel affiniteit met theater, debat en wetenschap.

De voorzitter vervult de klankbordfunctie met de bestuurder en dient over voldoende tijd en toewijding te beschikken om inhoud te kunnen geven aan deze rol. Het is een pré als de voorzitter ervaring heeft met (ver-)nieuwbouw.

Profiel lid Raad van Toezicht

Ook het lid heeft een groot theaterhart. Maatschappelijke en lokale/regionale verankering in Delft is een pré.

  • Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de kunst- en cultuursector en/of bereid je hierin te verdiepen.
  • Je hebt affiniteit of binding met innovatie, debat en wetenschap en met het thema ‘het theater van de toekomst’.

In het toezicht houden ben je betrokken maar betracht je ook voldoende distantie in samenhang met het hanteren van toezichthoudende verantwoordelijkheid. Als toezichthouder heb je inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en bestuurder en is bekend met corporate governance. Het is een pré als de toezichthouder ervaring heeft met (ver-)nieuwbouw.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Over de sollicitatieprocedure 

Uw belangstelling kunt u tot en met 15 augustus 2021 kenbaar maken door een korte brief en CV te sturen naar vacature@theaterdeveste.nl. De gesprekken zullen in de week van 30 augustus plaatsvinden. Voor meer informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met Merel Heimens Visser (mheimensvisser@hersenstichting.nl).

De Raad streeft naar diversiteit en inclusiviteit in samenstelling, achtergrond en expertise. Meer informatie over het theater vindt u hier.


Sluit 16 augustus 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"