Theater en Filmhuis Dakota

Lid Raad van Toezicht

Bedrijfsvoering

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 17 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

Theater en Filmhuis Dakota

Theater en Filmhuis Dakota is sinds november 2011 hét theater en filmhuis van stadsdeel Escamp in Den Haag met een gevarieerd aanbod van cabaret, muziek, toneel, literatuur, kinder- en jeugd- voorstellingen, dans en film. Gehuisvest in het verzamelgebouw ZUID57 bevindt Dakota zich in het hart van het stadsdeel Escamp en betrekt ook in haar functie als cultuuranker de inwoners er graag bij.

De organisatie bestaat uit een groep vaste medewerkers (13 fte’s) en een groep van ongeveer 40 betrokken vrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat Dakota elke dag een plek is waar iedereen zich welkom en gehoord voelt.

 

De Raad van Toezicht  

De dagelijkse leiding ligt bij de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op de functievervulling van de directie en de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Tevens ziet de Raad toe op naleving van de uitgangspunten van de  Governance Code Cultuur.

Wegens het vertrek van twee leden zoeken wij kandidaten voor de Raad van Toezicht, waarbij bestuurlijke ervaring en/of ervaring in het toezichthouden wenselijk zijn. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar zoveel mogelijk diversiteit.

 

Algemene Profielkenmerken van de Raad van Toezicht: 

 • De Raad is enthousiast en betrokken bij de missie en visie van Dakota: haar bestaansrecht in Escamp en de binding met de bewoners van dit stadsdeel;
 • De Raad kenmerkt zich door diversiteit op het gebied van geslacht, leeftijd, ervaring, (culturele en professionele) achtergrond en karaktereigenschappen van de individuele leden;
 • De Raad heeft affiniteit met stadsdeel Escamp en haar inwoners;
 • De Raad heeft kennis en ervaring op meerdere gebieden (cultureel, financieel, juridisch, HR, organisatieontwikkeling, politiek, marketing en communicatie);
 • De Raad functioneert als team: leden vullen elkaar aan zowel in deskundigheid als in hun teamrollen.

 

Gewenste kenmerken als nieuw lid van de RVT, twee vacatures:

 • Ervaring in een bestuurlijke of toezichthoudende functie is een pré;
 • Kennis van, ervaring of affiniteit met het werkgebied van de stichting;
 • Een relevant netwerk;
 • In staat om ten opzichte van de andere leden van de RvT en de directeur/bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • Bereid en in staat te handelen overeenkomstig de Governance Code Cultuur;
 • Heeft affiniteit met (de bewoners van) het stadsdeel Escamp.
 • Wonen in het werkgebied van Dakota is een pre

 

Specifieke profielkenmerken van gezochte leden van de Raad van Toezicht:

 1. We zoeken 1 lid met brede expertise op het gebied van financieel management/bedrijfsvoering.
 2. We zoeken 1 lid dat enige jaren ervaring in de zorg- en welzijn sector heeft.

De vergaderfrequentie is ongeveer zesmaal per jaar. Indien nodig kan er tussen de vergaderingen door formeel overleg plaatsvinden. Met enige regelmaat bezoeken van activiteiten van Dakota is wenselijk.

 

Wat biedt Dakota

 • Een belangrijke strategische rol bij één van de acht cultuurankers in Den Haag.
 • Een plek waar je echt waarde kan toevoegen aan de samenleving.
 • De mogelijkheid om veel theater en film te genieten
 • De leden van de Raad van Toezicht hebben bewust gekozen om vooralsnog geen vergoeding te ontvangen.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Informatie 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact opnemen met  Ariette Kasbergen (06 11 283 752 of ariette.kasbergen@gmail.com).

 

Reageren
Stuur voor 17 januari een motivatiebrief en CV naar sollicitatieRVT@theaterdakota.nl

Gesprekken zullen plaatsvinden op 25 en 26 januari 2022 tussen 18.00 en 21.00 gelieve deze momenten vrij te houden.

Procedureplanning
Start werving : 20 december 2021
Sluiting reactietermijn : 17 januari 2022
Selectiegesprekken : 25 en 26 januari 2022 tussen 18.00 en 21.00
Formele benoeming : 15 februari 2022


Sluit 17 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"