Theater Ins Blau

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Vastgoed

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Leiden | Zuid-Holland
Sluit 12 juni 2022


Omschrijving Vacature

 

Theater Ins Blau is hét vlakkevloertheater van Leiden. Het theater biedt jaarlijks ruim honderd professionele voorstellingen en biedt ruimte voor lokale verenigingen en instellingen om zich in het theater te presenteren.

Naast het presenteren van podiumkunst producties heeft het theater als missie om nieuwe makers te ondersteunen en nieuwe talenten te ontdekken en een bijdrage te leveren aan hun makerschap. Als huis wil Theater Ins Blau zich openstellen voor de stad en haar inwoners en een actieve bijdrage leveren aan het culturele klimaat van de stad.

Theater Ins Blau heeft de ambitie meer ruimte te scheppen voor haar doelgroep. Om die ruimte te kunnen bieden heeft het theater plannen voor een uitbreiding van het gebouw en de bijbehorende functies.

VACATURE

De Raad van Toezicht heeft de volgende verantwoordelijkheden:
Het verantwoord vervullen van toegekende taken krachtens de wet, de Governance Code Cultuur en overige regelgeving en gedragscodes. De RvT is belast met het toezicht op het beleid en de bedrijfsvoering van Theater Ins Blau. Daarnaast is de raad de werkgever van de directeur bestuurder en staat de raad deze bij met gevraagd en ongevraagd advies. Belangrijke dossiers waar de organisatie de komende jaren voor staat, zijn de uitbreiding van het gebouw, het arbeidsomstandigheden beleid en de bedrijfsvoering na corona.

De RvT houdt daarnaast toezicht op het werken volgens de Governance Code Cultuur, de Fair Praktice Code en de Code Diversiteit en Inclusie en draagt naar buiten als ambassadeur de belangen uit van Theater Ins Blau

Samenstelling Raad van Toezicht
De RvT bestaat uit vijf personen.
In de profielschets voor de leden van de RvT van Theater Ins Blau, opgesteld in 2011, is opgenomen dat de volgende ervaring en kennisgebieden in de Raad moeten zijn vertegenwoordigd:

 • Juridisch
 • bestuurlijk/politiek
 • financieel-economisch (commercieel)
 • cultuur (in bijzonder podiumkunsten)
 • organisatie/bedrijfskunde
 • Communicatie/marketing

Bij de huidige leden van de raad zijn de ervaringsgebieden juridisch, bestuurlijk/politiek, financieel-economisch (commercieel), communicatie/marketing en cultuur (in bijzonder podiumkunsten) grotendeels belegd. De huidige raad heeft 1 vacature. In verband met de toekomstplannen met betrekking tot huisvesting is behoefte aan een kandidaat met ervaring in de vastgoedsector.

Bij de samenstelling van de RvT wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling en verdeling van sekse, leeftijd en culturele achtergrond.

WIJ ZOEKEN

Het lid van de RvT moet beschikken over de volgende vaardigheden:

 • helikopterview;
 • analytisch vermogen;
 • het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
 • het kunnen functioneren als klankbord voor de statutair directeur;
 • het kunnen onderhouden van netwerken;
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • inzicht in strategische afwegingsprocessen;
 • het verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Code Cultural Governance en overige regelgeving en gedragscodes aan de raad van toezicht toegekende taken;
 • de bereidheid om in te stemmen met het reglement van de raad van toezicht;
 • werkzaam kunnen zijn in teamverband.


Theater Ins Blau is op zoek naar een kandidaat die beschikt over:

 • Organisatorische en bedrijfskundige kwaliteiten gelinkt aan de doelstellingen van het theater
 • Ervaring met en kennis van vastgoedbeheer, –verwerving en/of -ontwikkeling
 • Bij voorkeur ervaring met samenwerkingsconstructies met gemeente en/of private ontwikkelaars


Interesse en betrokkenheid bij de podiumkunsten in middelgrote of grote theaters zou een voordeel kunnen zijn. Daarbij is het van belang dat het nieuwe lid het bestaande artistiek beleid onderschrijft.

WIJ BIEDEN

Vergaderfrequentie en vergoeding
De Raad van Toezicht komt bij een normale beleidscyclus tussen vier en vijf keer per jaar bijeen. Indien nodig of gewenst worden er extra vergaderingen ingelast. Deze vinden wanneer mogelijk telefonisch of online plaats. De leden van de Raad van toezicht ontvangen geen vacatievergoeding.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Planning
De vacature ontstaat per 5-7-2022. Reacties op deze functie graag vóór zondag 12 juni.

Interesse?
Reacties zijn welkom via een mail naar Mirjam Hensgens, zakelijk leider: mirjam@theaterinsblau.nl
Reacties graag met een cv en motivatiebrief. De reactietermijn voor deze functie loopt tot 12 juni 2022.


Sluit 12 juni 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"