Patrimonium Barendrecht

Lid Raad van Commissarissen (RvC).

Juridisch en P&O