Welzijn MensenWerk

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Sociaal Domein

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Meppel | Overijssel
Sluit 3 oktober 2022


Omschrijving Vacature

 

Wegens statutaire aftreding zoeken wij een nieuwe collega die per 1 januari 2023 kan toetreden tot onze Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die allemaal verschillende achtergronden en deskundigheid meebrengen. Gezien de expertise van het vertrekkend lid zoeken wij nu een kandidaat met een profiel Welzijn/Sociaal Domein en bestuurlijke ervaring. Gelet op de samenstelling van het team gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Welzijn MensenWerk (WMW) is de welzijnsorganisatie voor de gemeenten Meppel, Westerveld en Zwartewaterland (Jongerenwerk). WMW ondersteunt mensen door ze te verbinden met elkaar en samen oplossingen te vinden waardoor mensen zo goed mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen meedoen in de samenleving en zich naar vermogen actief kunnen inzetten in hun omgeving. Zoveel mogelijk met eigen middelen en binnen het eigen netwerk. Waar nodig met hulp van anderen en andere organisaties. Dit doet WMW onder meer door mensen te ondersteunen, activiteiten te organiseren in buurten en dorpen en bij mensen thuis te komen. Dorpshuizen en wijkcentra worden ingezet voor ontmoeting, vrijwilligers voor het uitvoeren van veel activiteiten en professionele medewerkers voor het ondersteunen en met elkaar verbinden van jong en oud.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen, de inhoudelijke koers van het beleid en de algemene gang van zaken binnen Welzijn MensenWerk en werkt volgens de governancecode Sociaal Werk. De Raad fungeert als klankbord voor de directeur/bestuurder en vergadert 4 tot 6 keer per jaar.

Functieprofiel

  • Bestuurlijke ervaring
  • Ervaring / werkzaam in het Sociaal Domein (Sociaal Werk)
  • Een visie op en betrokken bij sociaal werk en maatschappelijke ontwikkelingen
  • Een helikopterview
  • Een relevant netwerk
  • Kritisch en onafhankelijk oordeelsvermogen
  • Besluitvaardig
  • Open en transparant
  • Stimulerend en coachend
  • Proactief

Honorarium
Het honorarium is conform de Governancecode Sociaal Werk.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Uw reactie en cv kunt u richten aan de afdeling P&O van Welzijn MensenWerk, postbus 191, 7940 AD Meppel of via de mail PO@welzijnmw.nl.
De sluitingsdatum van deze vacature is 3 oktober 2022.

De gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden plaats op dinsdagmiddag 11 oktober 2022.

Nadere informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht de heer J. Tichelaar en/ of met directeur-bestuurder de heer J.W. van Dalen, bereikbaar via het algemene nummer van Welzijn MensenWerk 085-2731444.


Sluit 3 oktober 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"