Welzijn MensenWerk

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Sociaal Domein

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Meppel | Overijssel
Sluit 3 oktober 2022


Omschrijving Vacature

 

Wegens statutaire aftreding zoeken wij een nieuwe collega die per 1 januari 2023 kan toetreden tot onze Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die allemaal verschillende achtergronden en deskundigheid meebrengen. Gezien de expertise van het vertrekkend lid zoeken wij nu een kandidaat met een profiel Welzijn/Sociaal Domein en bestuurlijke ervaring. Gelet op de samenstelling van het team gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Welzijn MensenWerk (WMW) is de welzijnsorganisatie voor de gemeenten Meppel, Westerveld en Zwartewaterland (Jongerenwerk). WMW ondersteunt mensen door ze te verbinden met elkaar en samen oplossingen te vinden waardoor mensen zo goed mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen meedoen in de samenleving en zich naar vermogen actief kunnen inzetten in hun omgeving. Zoveel mogelijk met eigen middelen en binnen het eigen netwerk. Waar nodig met hulp van anderen en andere organisaties. Dit doet WMW onder meer door mensen te ondersteunen, activiteiten te organiseren in buurten en dorpen en bij mensen thuis te komen. Dorpshuizen en wijkcentra worden ingezet voor ontmoeting, vrijwilligers voor het uitvoeren van veel activiteiten en professionele medewerkers voor het ondersteunen en met elkaar verbinden van jong en oud.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen, de inhoudelijke koers van het beleid en de algemene gang van zaken binnen Welzijn MensenWerk en werkt volgens de governancecode Sociaal Werk. De Raad fungeert als klankbord voor de directeur/bestuurder en vergadert 4 tot 6 keer per jaar.

Functieprofiel

  • Bestuurlijke ervaring
  • Ervaring / werkzaam in het Sociaal Domein (Sociaal Werk)
  • Een visie op en betrokken bij sociaal werk en maatschappelijke ontwikkelingen
  • Een helikopterview
  • Een relevant netwerk
  • Kritisch en onafhankelijk oordeelsvermogen
  • Besluitvaardig
  • Open en transparant
  • Stimulerend en coachend
  • Proactief

Honorarium
Het honorarium is conform de Governancecode Sociaal Werk.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Uw reactie en cv kunt u richten aan de afdeling P&O van Welzijn MensenWerk, postbus 191, 7940 AD Meppel of via de mail PO@welzijnmw.nl.
De sluitingsdatum van deze vacature is 3 oktober 2022.

De gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden plaats op dinsdagmiddag 11 oktober 2022.

Nadere informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht de heer J. Tichelaar en/ of met directeur-bestuurder de heer J.W. van Dalen, bereikbaar via het algemene nummer van Welzijn MensenWerk 085-2731444.


Sluit 3 oktober 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Toezicht vacature bij de Stichting Monumentenzorg.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting SIG te Beverwijk.
Lid Raad van Toezicht - RvT - Vacature bij de Nederlandse Kampeerauto Club.
Vacature lid Raad van Toezicht bij Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel.
Voorzitter Raad van Toezicht vacature bij Erfgoed Gelderland te Arnhem.
Natuur en Milieu Overijssel zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Maatvast Haarlemmermeer zoekt Lid Raad van Toezicht -RvT-.
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft vacature voor Lid Raad Toezicht - RvT -.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met profiel financiŽn.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met HR profiel.
Stichting Wolderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht met Bedrijfskundig profiel.
Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra zoekt Lid Raad van Toezicht met als profiel finance en control
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel financiŽn - fondswerving
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel diversiteitsbeleid.
Gezondheidscentrum De Rubenshoek te Den Haag heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht, ervaring met achterstandswijkproblematiek.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Organisatietransitie.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel financiŽle zaken.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel juridische zaken waaronder arbeidsrecht.
Stichting Monton zoekt een Lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van onderwijs.

"Naar begin pagina"