TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)

Lid Raad van Toezicht ( RvT)

Complexe zorg

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Almelo | Overijssel
Sluit 10 december 2021


Omschrijving Vacature

 

De zorg persoonlijk maken, dat is de missie van TMZ. Dit doen wij vol passie met meer dan 2400 medewerkers, 1600 vrijwilligers, al onze cliënten en hun naasten. Wij bieden verpleging, behandeling, verzorging en begeleiding in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. TMZ staat voor grote uitdagingen. De zorgvraag stijgt snel, maar het beschikbare budget vanuit de overheid en zorgverzekeraars stijgt niet evenredig mee. En de arbeidsmarkt is krap.
In haar meerjarenvisie 2020-2025 heeft TMZ haar koers bepaald. TMZ concentreert zich op de complexe zorg. Daar wil zij in uitblinken en kan zij de meeste waarde toevoegen. Samenwerking met andere zorgaanbieders is daarbij noodzakelijk, evenals vernieuwen van zorgconcepten. Hierbij gaat het vooral en eerst over de inhoud en kwaliteit van de zorgverlening, met aandacht voor technologie en innovatie. Ook belangrijk is de inbreng van en de aandacht voor de medewerkers. Zij denken mee over vernieuwing van de zorgconcepten en worden ondersteund, zodat zij kunnen voorzien in de complexe zorgvraag van de cliënten/bewoners. TMZ heeft een goede reputatie op de arbeidsmarkt en zal gezien de krapte op de arbeidsmarkt nog meer energie gaan steken in aantrekkelijk werkgeverschap en positionering.

Coöperatief organiseren

TMZ werkt met Teams voor Persoonlijke Zorg, een samenwerkingsverband tussen zorgvragers, zijn/haar familie/netwerk, de medewerker en de vrijwilliger. Alle betrokkenen doen er toe en gestreefd wordt elke stem te horen. In goede tijden, maar ook bij tegenslag en moeilijkheden voelt iedereen bij TMZ zich gezamenlijk verantwoordelijk. Alles in de organisatie is afgestemd op de verbondenheid tussen cliënt en zorgmedewerker. Er  wordt voortdurend getoetst of de plannen en de uitvoering daarvan het cliënt- en medewerkers-belang dienen. Dat is ook het uitgangspunt van handelen voor Bestuur, Management en de Ondersteunende diensten. Dit wordt getoetst door de verschillende Adviesraden en uiteindelijk door de Raad van Toezicht. Om deze rol goed te vervullen, “werken” de 5 leden van de Raad ook minstens 1 keer per jaar mee in de uitvoering.

Raad van Toezicht

In 2015 is er een nieuwe Raad van Toezicht aangetreden, die de werkwijze van TMZ heeft omarmd en waarde gedreven hun toezichtrol ingevuld en verder ontwikkeld hebben. De leden van de Raad realiseren zich dat de doelen alleen gehaald kunnen worden als zij ook daadwerkelijk deze kern van binnenuit ervaren en hun gedrag congruent is. Daarbij gaan zij uit van vertrouwen en zijn de volgende TMZ waarden belangrijk:

 • Luisteren naar de ander met een open hart en zonder oordeel.
 • De overtuiging dat niemand het alleen kan, maar dat we altijd op een eerlijke manier samen afwegen wat de beste vervolgstap is.
 • Organisatie brede protocollen zijn belangrijk, maar kunnen nooit het eigen innerlijk kompas en het professionele oordeel vervangen: op moeilijke momenten luisteren we naar ons morele kompas.

Vorig jaar zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht en conform het rooster ontstaan per 1 januari 2022 opnieuw twee vacatures. Een jaar later is ook de huidige voorzitter aftredend. Daarom zijn wij nu op zoek naar twee nieuwe leden die het coöperatief organiseren een warm hart toedragen en in staat zijn waarde toe te voegen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Gezien de samenstelling van het team wordt gezocht naar kandidaten met senioriteit, een brede ervaring in bestuurlijke en toezichthoudende functies. Verbinding met de wetenschap is een pré, als de passie met de praktijk leidend is.

Passend bij de uitdagingen waar de organisatie voor staat, wordt van één lid specifieke affiniteit op het terrein van (hoog)complexe zorg verwacht. Het toekomstige lid moet kunnen bijdragen aan de strategische vraagstukken op dit terrein en een visie hebben op de toekomst van de ouderenzorg, met daarin aandacht voor regionale samenwerking en de mogelijkheden van technologische ontwikkelingen.

Van het andere lid wordt een bijdrage verwacht met de focus op de medewerkerskant van de organisatie en de toekomstige arbeidsmarktontwikkeling. Het belang van aantrekkelijk werkgeverschap zal de komende jaren (nog) dominanter worden. De kandidaat moet op basis van kennis en ervaring waarde kunnen toevoegen op de genoemde specifieke aspecten.

Wat is verder belangrijk voor de nieuwe toezichthouders:

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een (eind)verantwoordelijke positie in (complexe) organisaties en een daarbij passend (academisch) werk- en denkniveau.
 • Ontmoeting en verbinding met anderen te zien als belangrijke voorwaarden om de toezichtfunctie adequaat in te kunnen vullen.
 • In staat het grotere geheel van de organisatie en de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg te zien die van belang zijn voor de strategische keuzes van TMZ, zonder daarbij de persoonlijke inkleuring te verliezen.
 • Betrokkenheid bij de organisatie met behoud van een onafhankelijke opstelling om steeds de ongemakkelijke vragen te kunnen stellen die horen bij toezicht op de bestuurders.
 • De overtuiging dat het goede gesprek op alle niveaus belangrijk is en dat het vermogen tot (zelf)reflectie daarbij onontbeerlijk is.
 • Als lid van de Raad het gevoel te hebben onderdeel te zijn van de TMZ werkwijze, waarbij de andere geledingen zoals Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad, Vrijwilligersraad en de Multidisciplinaire en verzorgende/verpleegkundige adviesraden gelijkwaardige partners zijn.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Procedure:

 • Neem bij vragen contact op met:
  Pieter de Kroon (Voorzitter Raad van Toezicht) via 06-12996778 of
  Fred Schrander (Voorzitter Raad van Bestuur) via 06-13000743.
 • Bij interesse is een sollicitatie op deze vacature met cv en motivatiebrief mogelijk via deze >button< vóór 10 december 2021. In de motivatiebrief staat tevens een link naar een persoonlijk filmpje van maximaal 3 minuten waarin wordt uitgelegd wat de coöperatieve werkwijze met je doet. De uitleg mag ook gedaan worden via één A-4 waarin je beschrijft wat jouw bijdrage wordt aan het coöperatieve model en strategische visie van TMZ.
 • Selectiegesprekken vinden in overleg plaats op 18 januari 2022 tussen 14.00 en 19.00 uur.
 • De selectiecommissies zijn breed samengesteld vanuit de Raad van Toezicht, Advies- en Inspraakorganen en het Bestuur.
 • Er wordt naar gestreefd de nieuwe leden per februari 2022 te laten starten.

 

Een referentiecheck kan onderdeel zijn van de procedure.

Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van persoonlijke gegevens gewaarborgd.


Sluit 10 december 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"