Univé Oost

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Actuarieel en/of Risk en compliance

deze vacature is niet meer actief ...
Dienstverlening | Bezoldigde functie | Groenlo | Gelderland
Sluit 9 november 2020


Omschrijving Vacature

Organisatie

Univé is een coöperatie en dat betekent: risico’s delen. Ook als het even wat minder gaat, dat is waar Univé voor staat. Door het voorkomen en beperken van risico’s. Wij verzekeren alleen wat écht nodig is. Dat geeft rust en zekerheid. Vanuit deze gedachte ontstonden vanaf 1794 de regionale coöperaties die de basis vormen voor het Univé van vandaag. Univé Oost is één van deze 7 coöperaties. Daarnaast kent Unive een landelijke koepelorganisatie waarbinnen de formule van Univé geborgd wordt. Het werkgebied van Univé Oost beslaat voornamelijk Twente en de Achterhoek.  In combinatie met de digitale middelen is Univé met de verzekeringswinkel altijd dichtbij. De circa 110 adviseurs van Univé Oost worden regionaal ondersteund door collega’s die zich bezighouden met financiën, marketing, communicatie, P&O, ICT en compliance.

Univé Oost heeft een Raad van Bestuur van twee leden en een Raad van Commissarissen van vier leden. Voor de Raad van Commissarissen zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder. Wij zoeken een commissaris die kennis en ervaring heeft op de onderstaande aandachtsgebieden, bij voorkeur binnen de verzekeringsbranche:

 • Actuarieel
 • Risk en compliance

Voor deze vacature wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat, gezien de samenstelling van ons huidige team.

Functie

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Univé. Ook is de RvC werkgever van de Bestuurders en vervult daarbij een klankbordfunctie. Tevens onderhoudt de RvC een open communicatielijn met de Ledenraad. Voor het uitvoeren van de functie en de permanente educatie wordt de urenbesteding geschat op circa 125 uur per jaar.

Wat vragen wij van de Commissaris i.v.m. de Univé Formule?

 • Weet als toezichthouder, werkgever en sparringpartner binnen de dynamische Univé context het juiste evenwicht te hanteren tussen het belang van de eigen organisatie en de Univé Formule.
 • Heeft hart voor Univé als type organisatie en de kernwaarden die Univé vertegenwoordigt.
 • Onderschrijft de strategische richting van de Univé Formule en houdt toezicht op de implementatie van de Univé strategie binnen de eigen organisatie.
 • Is trots op het coöperatieve gedachtengoed van Univé en handelt hier naar.

Wat vragen wij van de Commissaris binnen Univé Oost?

 • Heeft oog voor de waarde-creatie, het klantperspectief en het ledenbelang op lange termijn in relatie tot de korte termijn resultaten/doelen.
 • Vindt de juiste balans in het toezicht houden op ’soft en hard controls’.
 • Houdt rekening met de levenscyclus van de organisatie en de context waarbinnen de organisatie opereert.
 • Kan op een bij toezicht passende manier in verbinding staan met de organisatie.
 • Neemt het medewerkersperspectief mee in overwegingen.
 • Is onafhankelijk en heeft geen potentieel strijdige belangen.

Wat vragen wij qua competenties en gedrag van de Commissaris?

 • Is klankbord voor het Bestuur, zonder op hun stoel te gaan zitten.
 • Is in staat tot (zelf)reflectie en toont ontwikkel- en verandervermogen.
 • Is proportioneel in het willen beschikken over informatie; maakt onderscheid in “need to know” en “nice to know”.
 • Heeft een nieuwsgierige en ondernemende persoonlijkheid.
 • Is consistent en betrouwbaar.
 • Is onafhankelijk in denken, oordelen en handelen ten opzichte van alle partijen binnen Unive.

Wat vragen wij van de Commissaris in relatie tot de  Bestuur(ders)?

 • Investeert in de relatie RvC/RvB: open houding, vragen stellend, adviserend en vertrouwen scheppend.
 • Is constructief sparringpartner voor het Bestuur; voert het goede gesprek.
 • Weet een brede/strategische horizon te schetsen (en loopt geen afvinklijst af).
 • Biedt comfort en ruimte aan de Bestuurder en durft duidelijk te zijn als dat nodig is, met name in crisissituaties.

Wat vragen wij van de Commissaris in relatie tot de Ledenraad?

 • Bouwt mee aan een goede vertrouwensrelatie met de Ledenraad.
 • Stimuleert transparantie in de informatie-uitwisseling binnen de driehoek RvB, RvC en Ledenraad.
 • Biedt samen met collega-commissarissen comfort aan de Ledenraad ten aanzien van de behartiging van het ledenbelang en zorgvuldige besluitvorming.

Wat vragen wij als Commissaris binnen het RvC-team?  

 • Onderschrijft het belang van diversiteit en complementariteit.
 • Handelt constructief en professioneel qua taakopvatting.
 • Maakt binnen het team zaken bespreekbaar.
 • Maakt het profiel met de specifieke aandachtsgebieden waar.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Reageren?

Beschikt u over het juiste profiel voor de invulling van onze vacature? Reageer via een sollicitatiebrief met cv vóór 9 november 2020 naar Wilma van Arkel (manager P&O) via po.oost@unive.nl. Voor vragen kunt u met haar contact opnemen (06-22995542).

Bijzonderheden

Univé kent een screeningsbeleid. De kandidaat wordt daarom getoetst op betrouwbaarheid. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Toetsing door De Nederlandse Bank (DNB) is ook onderdeel van het proces. Afhankelijk van wanneer dit plaatsvindt, kan een benoeming door de Ledenraad geschieden onder voorbehoud van een positief oordeel van DNB. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dient een positief oordeel te geven. De AFM volgt hierin het oordeel van DNB.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 


Sluit 9 november 2020
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"