Unive Oost

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Risk en Compliance.

deze vacature is niet meer actief ...
Dienstverlening | Bezoldigde functie | Enschede | Overijssel
Sluit 1 februari 2023


Omschrijving Vacature

 

Vacature Lid Raad van Commissarissen

Circa 150 uur per jaar

De RvC van Unive Oost is op zoek naar een betrokken commissaris met als aandachtsgebied Risk &Compliance en data science/IT. Daarnaast is affiniteit met duurzaamheid een pré. Wij zoeken een commissaris met ervaring en competenties op de genoemde gebieden. Dat hoeft niet persé een klassieke verzekeringsachtergrond te zijn. Ook ervaring bij bedrijven/organisaties met innovatieve, duurzame bedrijfsmodellen is zeker passend.

Functie

 • Toezicht op het gebied van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Unive; 
 • Werkgeversrol en 
 • Adviseursrol

Bij de invulling van deze rollen maakt de RvC gebruik van een aantal commissies. Voor het uitvoeren van de functie wordt de urenbesteding geschat op circa 150 uur per jaar.

Basisvereisten Commissaris binnen de landelijke Univé Formule

 • Weet als toezichthouder, werkgever en adviseur binnen de dynamische Univé context het juiste evenwicht te hanteren tussen het belang van de eigen organisatie en de Univé Formule. 
 • Heeft hart voor Univé als type organisatie en voor de kernwaarden die Univé vertegenwoordigt. 
 • Onderschrijft de strategische richting van de Univé Formule en houdt toezicht op de implementatie van de Univé strategie binnen de eigen organisatie. 
 • Is trots op het coöperatieve gedachtengoed van Univé en handelt hier naar.

Basisvereisten Commissaris binnen Univé Oost

 • Heeft oog voor de waarde creatie, het klantperspectief en het ledenbelang op lange termijn in relatie tot de korte termijn resultaten/doelen. 
 • Vindt de juiste balans in het houden van toezicht op “soft controls” en “hard controls”. 
 • Houdt rekening met de levenscyclus van de organisatie en de context waarbinnen de organisatie opereert. 
 • Heeft toegang tot- en staat in verbinding met de organisatie. 
 • Overweegt serieus alle perspectieven/belangen bij het innemen van standpunten.

Profiel

Als persoon (competenties/(houding/gedrag) 

 • Is adviseur voor het bestuur; kent het onderscheid tussen de rol van commissaris en bestuur. 
 • Is in staat tot (zelf)reflectie, is open en toont ontwikkel- en verandervermogen. 
 • Is proportioneel in het willen beschikken over informatie; maakt dus onderscheid in “need to know” en “nice to know”. 
 • Heeft een nieuwsgierige en ondernemende persoonlijkheid. 
 • Is consistent en betrouwbaar. 
 • Is onafhankelijk in denken, oordelen en handelen; ten opzichte van bestuur, de eigen organisatie, de Univé Formule, collega-commissarissen en de eigen rol.  

In relatie met Bestuur(der(s)) 

 • Investeert in de relatie RvC/RvB; elkaar leren kennen, draagt bij aan wederzijds vertrouwen en schept daarmee ruimte voor de adviserende rol. 
 • Is constructief sparringpartner voor het bestuur; voert het goede gesprek:  
 • Weet een brede/strategische horizon te schetsen.  
 • Biedt comfort en ruimte aan bestuurder, ook in crisissituaties. 
 • Is in staat om onzekerheden te benoemen en te accepteren.

In relatie met Ledenraad 

 • Bouwt aan een goede vertrouwensrelatie met de Ledenraad. 
 • Stimuleert transparantie in de informatie-uitwisseling binnen de driehoek RvB, RvC en Ledenraad. 
 • Biedt comfort aan de Ledenraad ten aanzien van de behartiging van het ledenbelang en zorgvuldige besluitvorming. 
 • Legt als RvC verantwoording af aan de Ledenraad.

RvC als team 

 • Streeft naar een evenwichtige/diverse teamsamenstelling: qua kennis, type, leeftijd, geslacht, persoon/achtergrond et cetera. Onderschrijft het belang van diversiteit en complementariteit. 
 • Creëert een samenwerkingsvaardige RvC, handelt in dit kader constructief en rolvast ten aanzien van het functioneren als team en maakt binnen het team zaken bespreekbaar. Draagt bij aan een goede en open sfeer.  

Organisatie

Univé is een coöperatie en dat betekent voor onze leden het voorkomen en beperken van risico’s. Ook of juist als het even wat minder gaat, dat is waar Univé voor staat. Dat geeft rust en zekerheid. Vanuit deze gedachte ontstonden vanaf 1794 de regionale coöperaties die de basis vormen voor het Univé van vandaag. Univé Oost is één van deze negen coöperaties. Het werkgebied is Twente, de Achterhoek en de Liemers. Met elf winkelsin het werkgebied, zijn voor ons de leden altijd een adviseur van Univé in de buurt. De ongeveer 110 adviseurs van Univé Oost worden vanuit Enschede regionaal ondersteund door een groep collega’s die zich bezighouden met financiën, marketing, communicatie, P&O, ICT en compliance.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De werving- en selectiecommissie van de RvC gaat graag in gesprek met kandidaten die zich herkennen in het gevraagde profiel. De functie is bezoldigd. Voor de leden van de RvC is een scholingsbudget beschikbaar. Een screening en een assessment maken onderdeel uit van de procedure. Evenals screening door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

 

Beschik jij over het juiste profiel voor de invulling van onze vacature? Stuur jouw sollicitatiebrief met cv vóór 1 februari 2023 naar Wilma van Arkel via werkenbij@unive.nl of solliciteer direct online.

Voor vragen kun je ook contact opnemen met haar via 06 22 99 55 42.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


Sluit 1 februari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"