Stichting VVV Midden-Limburg

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Toeristische kennis en ervaring

deze vacature is niet meer actief ...
Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Bezoldigde functie | Roermond | Limburg
Sluit 5 juni 2022


Omschrijving Vacature

 

In verband met het bereiken van het einde van de zittingstermijn van twee van haar leden, zoekt de Raad van Toezicht van de Stichting VVV Midden-Limburg twee leden voor haar Raad van Toezicht (v/m).

Stichting VVV Midden-Limburg, wat is het?
Stichting VVV Midden-Limburg is een Destinatie Marketing Organisatie (DMO). Dat is een organisatie die door marketinginspanningen meer toeristen naar een bepaald gebied wil trekken, om ze langer te laten verblijven, meer te laten besteden en nog een keer terug te laten komen. Naast de marketing is zij ook de verbinder in het werkveld van de vrijetijdseconomie.

Omdat de stichting de afgelopen jaren steeds meer en steeds grotere projecten mocht doen, haar werkgebied heeft uitgebreid, ook moderne marketingmiddelen en -kanalen is in gaan zetten, heeft zij in 2018 besloten om voor haar business-to-business activiteiten de handelsnaam Limburg Marketing (www.limburg.marketing. ) te voeren. Sinds 2021 presenteert zij, gericht op consumenten, haar werkgebied en partners onder de handelsnaam Hart van Limburg ( www.hartvanlimburg. ).

Op dit moment werkt zij voor 9 gemeenten in het midden en noorden van Limburg en 3 gemeenten net over de grens met Duitsland. Haar partners zijn de gemeentes Venray, Roerdalen, Maasgouw, Leudal, Peel en Maas, Weert, Nederweert, Roermond, Beesel, Brüggen, Wegberg en Wassenberg en tal van hier gevestigde recreatieve-toeristische platforms en ondernemingen. Deze profiteren van crossmediale marketingcampagnes, van de inzet van marketing- en communicatiemiddelen, van ons uitgebreide netwerk en van onze adviezen om zichzelf nog beter te positioneren. Zo zet zij het Hart van Limburg samen met haar partners en stakeholders op de kaart.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. Naast toezichthouder is de RvT ook werkgever van de directeur-bestuurder. De leden van de RvT worden benoemd voor de duur van maximaal vier jaar. Zij zijn herbenoembaar voor zover de maximale termijn van benoeming de duur van acht jaar niet overschrijdt.
Binnen de RvT is sprake van een collectieve verantwoordelijkheid, waarin gelijkwaardigheid, collegialiteit en professionaliteit centraal staan. De relatie met de directeur wordt gekenmerkt door een grote mate van openheid en betrokkenheid. De Raad van Toezicht kent één vaste commissie: de financiële commissie. Alle aspecten worden verder integraal door de voltallige Raad van Toezicht behandeld.

Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheden van de RvT spitsen zich toe op:

 • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de organisatie en haar prestaties, het arbeidsklimaat en de relatie met de stakeholders.
 • Het goedkeuren van het strategisch beleid van de stichting en de door de directie vastgestelde begroting, het jaarverslag en de jaarrekening.
 • Het functioneren als klankbord voor de directie.
 • Het werkgeverschap voor de directie
 • Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (benoeming, beoordeling en ontslag van RvT-leden)
 • Het contracteren van de accountant.
 • Het aangaan van overeenkomsten voor lange termijn.
 • De statutair en wettelijk (WBTR) voorgeschreven taken inzake toezicht.

De raad legt jaarlijks verantwoording af via het jaarverslag van de stichting.

Inzet
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 4 à 5 keer per jaar en komt indien de situatie dat vraagt vaker bijeen. Bij de vergaderingen is ook de directeur-bestuurder aanwezig. Eenmaal per jaar wordt zonder de directie vergaderd.

Functie eisen
Aan ieder lid van de Raad van Toezicht worden de volgende eisen gesteld:

 • Heeft affiniteit met de toeristische sector;
 • Heeft inzicht in het besturen van niet-commerciële publiek-private organisaties en de bijbehorende relaties met externe stakeholders;
 • Beschikt over een onafhankelijk oordeelsvermogen en heeft een kritische blik;
 • Heeft een heldere visie op governance en draagt bij aan de dialoog hierover;
 • Bezit bestuurlijk inzicht (bij voorkeur ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht);
 • Bezit een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • Kan meedenken met de directie en deze betekenisvolle adviezen geven;
 • Acteert als teamspeler;
 • Is flexibel ten aanzien van noodzakelijke extra overleggen:
 • Ervaring als toezichthouder is een pré.

Voor het effectief functioneren van de Raad van Toezicht is het van belang dat op de diverse terreinen kennis en expertise aanwezig is, verspreid over de verschillende leden:

 • Toeristische kennis en ervaring;
 • Inzicht in en gevoel voor het samenspel tussen de lokale overheden als financier en beleidsmaker, andere toeristische organisaties en de toeristische ondernemers;
 • Financiële- en bedrijfseconomische kennis en ervaring in de (niet)commerciële sector;
 • In staat om achter de cijfers te kijken, businesscases te beoordelen, risico’s te signaleren en de beheersing ervan te monitoren maar ook om kansen te zien;
 • Juridische kennis en ervaring;
 • Kennis op het gebied van personeel en organisatie en arbeidsvoorwaarden;
 • Kennis en ervaring op het gebied van recreatief ondernemen;
 • Kennis en ervaring op het gebied van destinatiemarketing en onderwerpen, die daarvoor van belang zijn, zoals: positionering, datamanagement, storytelling, netwerkregie, change management, conceptontwikkeling en participatie.

Tenslotte hebben de leden binding en/of affiniteit met het werkgebied van de stichting en beschikken zij gezamenlijk over een relevant netwerk. De RvT streeft daarbij naar een geografische spreiding van haar leden over het werkgebied.

Samenstelling en werkwijze
De RvT bestaat momenteel uit acht personen: een voorzitter, een secretaris en zes leden, waarvan twee leden samen de financiële commissie vormen. Medio 2022 zullen twee leden, waarvan één lid van de financiële commissie en een ander lid een toeristisch/recreatieve ondernemer is, aftreden.
Daarnaast werd het werkgebied van de stichting de afgelopen jaren uitgebreid met de gemeenten Peel en Maas en Venray en is zij bezig met een professionaliseringsslag op het gebied van destinatie marketing. De functie verdeling binnen de RvT geschiedt onderling. Doch de vacant komende functie, de gewenste beschikbaarheid van relevante kennis en expertise, en geografische spreiding van haar leden over het werkgebied zullen wel belangrijke aandachtspunten vormen voor de selectie.
Gezien de huidige samenstelling van de RvT en de nadrukkelijke bedoeling hierin te diversifiëren, worden vrouwelijke kandidaten in het bijzonder uitgenodigd te reflecteren.

Nieuw lid Raad van Toezicht
Er wordt gezocht naar een toezichthouder, die voldoet aan bovenbeschreven eisen en die gemotiveerd is om vanuit een toezichthoudende rol, mee te bouwen aan de groei en de positie van recreatie en toerisme in onze regio.
Voor deze functie wordt een bescheiden financiële vergoeding geboden. Deze bestaat uit een vast bedrag, waarvan de hoogte gebaseerd is op het tarief dat geldt voor vrijwilligersvergoedingen.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De werving en selectie wordt door de Raad van Toezicht zelf uitgevoerd. De sluitingsdatum voor deze vacature is 5 juni 2022. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek met de selectiecommissie, die bestaat uit een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Deze is gepland op maandag 27 juni 2022 (middag of avond). Eventueel volgt een 2de gespreksronde op 4 juli 2022. De Raad van Toezicht neemt op basis van het advies door de selectiecommissie in juli een besluit over de benoeming van nieuwe leden. Kandidaten worden hierna ingelicht. De eerste vergadering van de Raad van Toezicht waar de nieuwe leden worden verwacht vindt plaats op maandagavond 19 september.
Verdere informatieve vragen kunnen gesteld worden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Mailadres: antonkirkels@hetnet.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 5 juni 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"