ActionAid Nederland

Lid raad van Toezicht (Lid RvT)

Juridisch Profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 26 april 2021


Omschrijving Vacature

Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn van één van de Raad van Toezicht (RvT) leden, hebben wij vacature open voor een Raad van Toezicht lid met juridische kennis.

Over ActionAid

ActionAid Nederland, onderdeel van een internationale federatie in 45 landen, steunt mensen wereldwijd om op te komen voor hun rechten en een eerlijke wereld. ActionAid gelooft in het aanpakken van de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid en stelt vrouwenrechten hierbij centraal. We luisteren naar wat mensen echt nodig hebben en ondersteunen lokale partners om hun plannen uit te voeren en in actie te komen. Daarbij worden we gesteund door supporters en campagnevoerders over de hele wereld. Samen vormen we een krachtige beweging die werkt aan duurzame verandering.

Met een team van 22 medewerkers is ActionAid Nederland binnen de uitdagende sector van internationale ontwikkelingssamenwerking een van de kleinere tot middelgrote spelers. Relevant blijven in dat speelveld vraagt om een scherpe focus en strategie. Momenteel bevindt ActionAid Nederland zich in een transitie, waarbij verschillende strategische keuzes voorliggen rondom o.a. (funding) strategie en positionering. We zoeken een RvT lid die proactief meedenkt in de huidige uitdagingen waar de organisatie voor staat.

Over de Raad van Toezicht

De RvT heeft drie functies; 1) toezichthouder, 2) werkgever en 3) klankbord.

Binnen haar rol als toezichthouder (1) heeft de RvT de taak integraal toezicht te houden op de voorbereiding en uitvoering van het beleid van ActionAid Nederland door de directeur en het management team, en het goedkeuren van statutair vastgelegde strategische beslissingen. Hieronder valt o.a. het goedkeuren van plannen en wijzigingen (zoals missie/visie, strategie, meerjarenplan, begroting) en toezicht houden op realisatie daarvan (o.a. via jaarrekening, jaarverslag). Daarnaast houdt de RvT toezicht op de bedrijfsvoering door het bestuur. De RvT ziet erop toe dat de organisatie effectief en financieel gezond opereert en compliant is met wet- en regelgeving. Daarnaast is de RvT werkgever (2) van de directeur (bestuurder), draagt zorg voor benoeming, beoordeling en ontslag en houdt toezicht op diens functioneren. Tot slot adviseert de RvT de directeur en het management team en functioneert als klankbord (3). Vanuit die rol zetten RvT leden desgevraagd hun kennis en netwerk in om ActionAid en haar missie verder te brengen. .

Werkwijze en tijdsinvestering

De RvT komt tenminste 4 keer per jaar bij elkaar in vergaderingen van 2-3 uur. 1 van de 4 vergaderingen beslaat een dagdeel. Voor de vergaderingen wordt verwacht dat RvT leden zich voorbereiden door het lezen van de verstrekte stukken. Daarnaast vergaderen commissies (zoals de Auditcommissie) minimaal 2 keer per jaar. Ook ad hoc communicatie en schakelen over relevante zaken is onderdeel van de taken van RvT leden. Het werk is onbezoldigd.

RvT leden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot verlengen met een tweede termijn van 3 jaar.

Over de rol: RvT lid met juridische kennis

Binnen de RvT streven we naar een goede mix van skills en expertise relevant voor het werk van ActionAid (zoals fundraising, financiën, communicatie, impact management, programma ontwikkeling) om de toezichthoudende taak en klankbordfunctie ten beste te realiseren. Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn van één van de Raad van Toezicht (RvT) leden, zijn we momenteel op zoek naar iemand met juridische kennis.

Voor een RvT Lid zoeken we in algemene zin:

 • Passie en commitment voor ActionAid’s werk, visie, waarden, en principes van feministisch leiderschap.
 • Academisch werk- en denkniveau, en een uitstekende beheersing van de Engelse taal (alle communicatie en merendeel van RvT vergaderingen zijn in het Engels).
 • Basiskennis van internationale samenwerking en huidige trends en ontwikkelingen in de sector.
 • Een onafhankelijk, kritisch en politiek bewust persoon.
 • Beschikking over voldoende tijd om de rol goed in te vullen.
 • Bestuurlijke ervaring en een netwerk dat kan worden ingezet voor fundraising en strategische partnerschappen is een pre.

Voor de huidige rol zijn we specifiek op zoek naar iemand met juridische kennis. Concreet verstaan we daaronder kennis van, een achtergrond in en/of ervaring met onder andere:

 • arbeidsrechtelijke kwesties;
 • relevante wet- en regelgeving voor goede doelen;
 • privacy en AVG;
 • juridische hulp, advies en gerechtelijke procedures bij geschillen;
 • integriteit;
 • aansprakelijkheid;
 • zaken rondom onze ANBI status;
 • wijzigingen van onze statuten;
 • overige juridische zaken.

Binnen de RvT streven we tevens naar een evenwichtige afspiegeling van de samenleving in leeftijd, geslacht en multiculturele achtergrond. We moedigen iedereen die zich in dit profiel herkent dan ook van harte uit om te reageren.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Enthousiast over de functie, de uitdaging en het internationale werk van ActionAid? Stuur je CV, motivatie en contactgegevens van twee referenten naar iris.frequin@actionaid.org (HR), onder vermelding van je naam en ‘Supervisory Board Recruitment’ in het onderwerp van je email. Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Maaike Willemsen, via maaike.f.willemsen@gmail.com

 • Deadline voor reageren – uiterlijk 25 april
 • Eerste gesprekken – 29 april (middag)

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Sluit 26 april 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"