Vitis Welzijn

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Monster | Zuid-Holland
Sluit 22 april 2021


Omschrijving Vacature

De raad van toezicht van Vitis houdt op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op de organisatie en is werkgever van de directeur-bestuurder, waarbij de Governancecode Sociaal Werk Nederland in acht wordt genomen. De raad fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies. De taken van de raad zijn vastgelegd in het reglement van de raad van toezicht.

De raad van toezicht bestaat momenteel uit vijf personen inclusief de voorzitter en vergadert vijf tot zes keer per jaar in de avonduren. Daarnaast zijn er jaarlijks enkele bijeenkomsten waarbij de leden van de raad betrokken zijn. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen aansluitend voor een tweede en laatste termijn van twee of vier jaar worden benoemd. De samenwerking en het functioneren van de raad wordt jaarlijks geëvalueerd door de raad zelf en periodiek onder externe begeleiding.

De raad hecht aan een diverse samenstelling waarbij onder meer sprake is van spreiding van achtergrond, deskundigheid en disciplines. De raad streeft ernaar gezamenlijk invulling te geven aan de volgende competenties dan wel expertisegebieden:

 • Juridisch/procedureel/bestuurlijk;
 • Maatschappij, bestuur (of overheid) en governance;
 • Financiën en bedrijfsvoering: financieel/economische zaken, risicomanagement, ICT-innovatie, rechtmatigheid/compliance en vastgoed;
 • HRM en organisatieontwikkeling;
 • Sociaal domein/zorg en welzijn, ketensamenwerking, innovatie en transformatie;
 • Communicatie/marketing.

Profiel

Algemene eisen die gesteld worden aan de leden van de raad van toezicht zijn:

 • Sterke affiniteit met de doelstelling en het werkgebied van Vitis Welzijn;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • De beschikking over een actief bestuurlijk netwerk; maatschappelijk actief zijn;
 • Het vermogen op bestuurlijk en strategisch niveau te denken;
 • Het analytisch vermogen om op afstand snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen om de rol van de raad in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel, onafhankelijk en vermogen tot kritische zelfreflectie;
 • Inzicht in de eisen die vanuit kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie gesteld worden.

Daarnaast wordt van een lid verwacht dat hij/zij de Governancecode Sociaal Werk Nederland onderschrijft en voldoende beschikbaar is. Een pré heeft de kandidaat met kennis van het sociaal domein en/of een juridisch/procedureel/bestuurlijk, dan wel een communicatie/marketing-profiel.

Eventuele aanstelling vindt plaats onder de voorwaarde van het overleggen van een recente, positieve Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personen (VOG).


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Belangstelling voor deze functie kunt u tot en met 21 april 2021 kenbaar maken door uw motivatie, voorzien van een complete CV, te mailen naar: sollicitatie@vitiswelzijn.nl.

Gesprekken met geselecteerde kandidaten worden gehouden in week 20 op het kantoor van Vitis Welzijn in Monster, mits de Covid-19-situatie dat toelaat. Anders vinden de gesprekken online plaats.


Sluit 22 april 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
RvT lid vacature bij Interzorg Thuiszorg BV te Oss.
RvT lid Vacature te Leiden bij Defence for Childeren.
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
Vacature Lid van de raad van commissarissen voor belevenispark Steinerbos.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvT-Lid gezocht door Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past.
RvT-Lid Vacature van Zorgbelang Brabant|Zeeland.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Commissaris gezocht door De Graafschap Betaald Voetbal.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel

"Naar begin pagina"