Stichting Roprarun

Directeur

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Betaalde baan | Schiedam | Zuid-Holland
Sluit 6 september 2021


Omschrijving Vacature

 

De missie van de Roparun is leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL

Algemeen

De directeur wordt benoemd door het Bestuur van de Stichting Roparun, maar maakt geen deel uit van het bestuur. Er is een mandaatregeling van het bestuur waarin de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directeur vastgelegd is. De directeur is geeft leiding aan de organisatie van het evenement Roparun, alsmede aan de uitvoering van de verwerving en verdeling van donaties aan de goede doelen. De directeur legt verantwoording af aan het Bestuur door wie hij/zij jaarlijks wordt beoordeeld.

 

Verantwoordelijkheden

 • De externe vertegenwoordiging van Roparun richting stakeholders;
 • De totstandkoming van beleidsplannen en activiteitenplannen;
 • De organisatie van alle evenementen (Roparun en bijeenkomsten voor deelnemers, vrijwilligers, sponsoren etc.);
 • De ontwikkeling van initiatieven voor versterking positie van Roparun;
 • De opstelling van een jaarplan en de (meerjaren-) en jaarbegroting voor het bestuur;
 • De inrichting van de financiële organisatie;
 • He beheer van de verzekeringsportefeuille;
 • De inrichting en het beheer van de ICT infrastructuur;
 • Periodieke en jaarlijkse financiële/management rapportages;
 • De aansturing van de personele organisatie waaronder begrepen het benoemen, beoordelen, ontwikkelen en zo nodig ontslaan van medewerkers;
 • De opzet en uitvoering van het communicatieplan;
 • De aansturing, facilitering/begeleiding en stimulering van het vrijwilligerskader van Roparun;
 • Het invulling geven aan de samenwerking met de Vrijwilligersraad.

 

Profiel

De directeur is een generalist die het brede spectrum van verantwoordelijkheden aankan. Hij/zij heeft ruime leidinggevende ervaring in een zakelijke, resultaatgerichte en actiegerichte omgeving. En bij voorkeur ervaring met het opzetten en uitvoeren van sportieve en/of andere evenementen

De directeur kan vlot schakelen tussen strategisch en operationeel niveau. Hij/zij is gewend veel zaken naast elkaar te bewaken, zonder te kunnen terugvallen op uiteenlopende stafafdelingen en is helder in koersbepaling en bewaking van het beoogde doel.

Gelet op het karakter en de doelstellingen van Roparun past hier een persoon die wars is van status. Hij/zij heeft statuur door inborst en uitstraling en is daardoor een geloofwaardig boegbeeld richting vrijwilligers, externe stakeholders en intern toezicht.

De directeur is in staat op verbindende wijze de verschillende vrijwilligers en medewerkers van Roparun aan te sturen, waarbij de medewerkers de vrijwilligers faciliteren. Naar buiten toe kan de directeur duurzame relaties en partnerships beheren en opbouwen met onder andere sponsoren, overheden en andere goede doelenorganisaties.

Functie-eisen

 • HBO denk- en werkniveau. Studierichting is idealiter Bedrijfskunde / Commerciële Economie / Sportmarketing en -management / Evenementenmanagement;
 • 5 tot 10 jaar leidinggevende ervaring in zakelijke omgeving. Accenten: bedrijfsvoering, business development, human resource management, risicomanagement;
 • Aantoonbare ervaring of affiniteit met vrijwilligersorganisaties en/of goede doelen;
 • Samen met het bestuur in staat zijn op strategisch niveau (jaar)plannen en beleid te ontwikkelen;
 • Het beschikken over ondernemerschap teneinde andere vormen van fondsenwerving dan alleen de jaarlijkse Roparun te ontwikkelen en daarmee de positie van Roparun en onze doelen te verstevigen;
 • In staat zijn om als boegbeeld voor Roparun naar buiten te treden en Roparun te vertegenwoordigen;
 • Bereid zijn om ook buiten reguliere kantoortijden te werken i.v.m. beschikbaarheid vrijwilligers.

 

Drijfveren/competenties

 • Ambitie – gezonde drive te presteren. Niet direct competitief ingesteld;
 • Besluitvaardig – in balans tussen snel beslissen en overwegen. Kan van mening veranderen als argumenten daartoe aanleiding geven;
 • Doelgericht – Heeft concrete doelen nodig of kan deze formuleren. Is daarnaast ook procesgericht. Kan improviseren;
 • Dominantie – kan situatie-afhankelijk variëren in dominantie;
 • Stressbestendig – reageert alert op problemen, relativeert situaties;
 • Verantwoording & leiderschap – is graag verantwoordelijk voor zaken. Neemt het voortouw als het nodig is. Kan zaken overlaten aan anderen als dat mogelijk is;
 • Innoverend vermogen – ziet mogelijkheden, zoekt vernieuwing in product of dienst;
 • Integriteit – stelt juiste normen, houdt zich aan gestelde waarden, is niet vatbaar voor frauduleus handelen;
 • Inzicht – zorgt voor inzicht in het totaal;
 • Gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen en governance in het algemeen.

 

Aanstelling en Beloning

De functie-omvang is 0,8 tot 1 fte. Afhankelijk van opleiding en ervaring biedt de Stichting Roparun een salaris van maximaal € 6500,- per maand (bij 1,0 fte), waarbij de CBF-normering wordt gevolgd. Er is een regeling onkostenvergoeding.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze vacature kun je contact opnemen met Bestuurslid Stichting Roparun Marja Berends (06-24809980) of Penningmeester Bestuur Stichting Roparun Michel Molier (06-20449877).

Denk jij met jouw enthousiasme en ervaring een welkome aanvulling te zijn voor de Roparun, stuur dan je CV en motivatiebrief waarin je duidelijk maakt waarom jij de aangewezen persoon bent voor deze functie naar info@roparun.nl.


Sluit 6 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Leidinggevende Functie
Libra Revalidatie en Audiologie zoekt voorzitter Raad van Bestuur - RvB-.
Voorzitter Raad van Bestuur gezocht door Humanitas DMH te Nieuwegein.

"Naar begin pagina"