Rewire

Lid Raad van Toezicht

Financiën

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 1 november 2020


Omschrijving Vacature

Gezocht: nieuwe leden Raad van Toezicht

08 October 2020

portefeuille: financiën
portefeuille: diversiteit en inclusie

Vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn van twee van onze leden, zoekt de Raad van Toezicht van Rewire per direct twee nieuwe leden.

Over Rewire:

Rewire is een dynamische culturele organisatie in Den Haag. In een compact, betrokken, divers en ambitieus team wordt gewerkt aan de promotie en ontwikkeling van internationale avontuurlijke muziek en gerelateerde (podium)kunsten én voor de profilering van Den Haag als plek voor cutting-edge cultuur. Dit wordt gerealiseerd door de organisatie van een jaarlijks internationaal georiënteerd festival voor innovatieve actuele elektronische muziek, modern gecomponeerde muziek, experimentele pop, new jazz en geluidskunst, waarin actief wordt gezocht naar hybride vormen en cross-overs met andere kunstdisciplines. Naast het meerdaagse festival in de lente organiseert Rewire het hele jaar door activiteiten zoals concerten, discussieprogramma en uitgebreide educatietrajecten. Ook worden (inter)nationale (co)producties gerealiseerd en fungeert Rewire als gastcurator.
Rewire staat aan het begin van een nieuwe periode, waarin grote ambities liggen op organisatorisch en inhoudelijk vlak, waarin de organisatie wil groeien in activiteiten, zichtbaarheid en publieksbereik om zich door te ontwikkelen tot het vlaggenschip van de culturele festivals in Den Haag.

Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van St. Unfold / Rewire. Bevoegdheden van de RvT zijn statutair vastgelegd en omvatten onder meer de goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarrekening. De directeur-bestuurder is het gezicht en de vertegenwoordiger van de stichting en verantwoordelijk voor beleid en de leiding over de organisatie van ruim 4 fte. De directeur weet zich gesteund en gecontroleerd door de RvT.

De Raad komt een aantal keer per jaar bijeen, werkt volgens de Governance Code Cultuur en bestaat momenteel uit drie leden. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning. Onkosten gemaakt tijdens werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht van Rewire worden vergoed.

Profiel algemeen:

Gezien de kwaliteiten en achtergrond van de huidige RvT-leden zijn wij op zoek naar een nieuw lid met een financieel-economische achtergrond voor de financiële portefeuille en een nieuw lid voor de portefeuille diversiteit & inclusie. De Raad hecht aan diversiteit in haar samenstelling qua leeftijd, geslacht, achtergrond en woonplaats.

Een nieuw lid van de raad van toezicht:
• voelt binding met de doelstellingen van de Rewire
• kan toezicht kunnen houden op basis van hoofdlijnen
• bewaakt de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken.
• kan een bijdrage leveren aan de strategische ontwikkeling van de organisatie
• heeft bij voorkeur een netwerk in Den Haag;

Profiel – portefeuillehouder van diversiteit & inclusie
• je bent bekend met de code Diversiteit en Inclusie, onderschrijft deze en kunt adviseren over de toepassing van de code

Profiel – financiën
• je hebt kennis van financiële processen
• je hebt kennis van risico-management


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Informatie over de Raad van Toezicht is verkrijgbaar bij: David Kenselaar, voorzitter Raad van Toezicht via: davidkenselaar[at]gmail.com.

Reageren kan per email vóór 1 november 2020. Uw reactie met motivatie, voorzien van uw Curriculum Vitae, kunt u sturen ter attentie van David Kenselaar naar: ingrid[at]rewirefestival.nl


Sluit 1 november 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
RvT lid vacature bij Interzorg Thuiszorg BV te Oss.
RvT lid Vacature te Leiden bij Defence for Childeren.
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
Vacature Lid van de raad van commissarissen voor belevenispark Steinerbos.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvT-Lid gezocht door Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past.
RvT-Lid Vacature van Zorgbelang Brabant|Zeeland.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Commissaris gezocht door De Graafschap Betaald Voetbal.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel

"Naar begin pagina"