CJG Capelle aan den IJssel

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland
Sluit 30 november 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG) bestaat sinds 2015 en verricht activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp (inclusief jeugd-GZZ) aan kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. In opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel biedt het CJG op preventie gerichte gezondheidszorg en ondersteuning aan gezinnen. Daarnaast is het CJG een toegangspoort voor niet vrij toegankelijke vormen van jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering.

Professionals van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg werken samen onder één dak in vier CJG-teams. Ze gaan samen op huisbezoek en zijn contactpersoon voor scholen. Daarnaast gaan ze uit van de kracht van het gezin en werken met ieder gezin met één plan en één regisseur. Met de methodiek oplossingsgericht werken en het gezamenlijk inschatten van zorgbehoefte (GIZ) wordt het netwerk in beeld gebracht en versterkt.

Het CJG is een stichting met een omzet in 2021 van circa € 12 miljoen. De baten komen van de gemeente Capelle aan den IJssel in het kader van een dienstverleningsovereenkomst en van het RIVM. De stichting heeft ± 100 FTE in dienst. In zes jaar staat er een stevige organisatie en is het gelukt om veel vernieuwende ideeën te genereren, hiermee te experimenteren, ervan te leren en deze innovaties te implementeren. Het CJG wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die verantwoordelijk is voor het besturen van het CJG en rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. In verband met het beëindigen van de zittingstermijn is de positie vacant voor een lid Raad van Toezicht. De leden worden benoemd door het College van de Gemeente Capelle aan den IJssel.

Hoofdtaak van de Raad van Toezicht is het bewaken van de maatschappelijke rol en borging van de continuïteit van de organisatie. De Raad van Toezicht volgt de Zorgbrede Governancecode. Tevens geven de leden zowel gevraagd als ongevraagd advies. De Raad van Toezicht fungeert voor de bestuurder als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De Raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij zij optreedt als belangenbehartiger van de stichting en verantwoording aflegt aan de buitenwereld.

Het is de kunst om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De onderwerpen waarop de Raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • de organisatie en haar prestaties;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;

Het profiel

Naast de basiskwaliteiten, vaardigheden en persoonlijkheid genoemd in de profielschets (bijlage) dient het nieuwe lid over de volgende competenties te beschikken:

 • kennis en ervaring betreffende de materie die voor de cliënten van het CJG van belang zijn, ook in relatie tot clientparticipatie;
 • bestuurlijke kennis en ervaring in complexe organisaties is een pré;
 • affiniteit met de organisatie, hart voor de sector en aandacht voor de doelgroep;
 • algemene, brede kennis van het sociaal domein, de jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg in het bijzonder;
 • regionale binding is gewenst mits het geen belangenverstrengeling met zich meebrengt.

We gaan graag in gesprek met iemand die met behoud van de relatie de lastige vragen stelt. De kandidaat is een autonome, stevige persoonlijkheid, heeft een kritische houding, wil de echte dialoog aangaan, biedt tegenspraak waar dat nodig is, legt de vinger op de zere plek, is transparant en wil bijdragen aan de verdere professionalisering van de Raad van Toezicht. De kandidaat kijkt naast zijn eigen portefeuille integraal en strategisch naar alle thema’s die voor een Raad van Toezicht relevant zijn.

We houden bij de benoeming van de nieuwe toezichthouder rekening met een evenwichtige en toekomstgerichte samenstelling waarbij de leden elkaar op competenties en ervaring aanvullen. We willen recht doen aan de diversiteit in achtergrond en afkomst van de cliënten. Daarnaast dient er bij de nieuwe toezichthouder voldoende tijd beschikbaar te zijn om daadwerkelijke inzet te leveren. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen, wat uw specifieke bijdrage is als toezichthouder, of u ervaring heeft als toezichthouder, of u momenteel actief bent in uw loopbaan en wat uw regionale binding is.

Benoeming en vergoeding

Het College van de gemeente Capelle a/d IJssel benoemt de leden van de raad van toezicht en heeft het honorarium vastgesteld op € 4.000,- per jaar.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Indien u geïnteresseerd bent vragen wij u een CV en motivatiebrief te mailen aan hr@cjgcapelleaandenijssel.nl. De termijn om op deze positie te reageren sluit op 30 november 2022. Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de heer Wiebe-Jan Stuursma, tel: 06-20 60 18 75


Sluit 30 november 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"