Stichting R.K. Onderwijs Huizen (SRKOH)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Bedrijfsvoering / financien

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Onbezoldigde functie | Huizen | Utrecht
Sluit 5 september 2023


Omschrijving Vacature

 

SRKOH is een stichting voor primair onderwijs in de gemeente Huizen. De stichting beheert twee scholen op drie locaties, De Springplank en De Tweemaster. Samen hebben de scholen rond de 1000 leerlingen. Informatie over de organisatie is te vinden op: https://www.rkonderwijshuizen.nl

Vacatures

De Raad van Toezicht bestaat statutair uit 5 leden. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de besturing van de stichting en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Dit geldt voor zowel de beleidsvoorbereiding als voor de beleidsuitvoering. Daarbij hanteert hij de kaders en normen van goed bestuur (zoals die o.a. beschreven zijn in de code Goed Bestuur van het VTOI – https://vtoi-nvtk.nl/code-goed-toezicht) en het toezichtkader van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is de werkgever van de directeur/bestuurder en is ook een (kritische) sparringpartner die de directeur/bestuurder gevraagd en ongevraagd advies kan geven. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de onderwijscommissie.

Er zijn twee vacatures ontstaan.
Voor een evenwichtige spreiding van expertise in de Raad van Toezicht zijn wij idealiter op zoek naar een lid met een juridische / HR achtergrond en naar een lid met ervaring op het gebied van bedrijfsvoering / financiën.

Tijdsbeslag en vergoeding

Jaarlijks zijn er gemiddeld 6 vergaderingen die in de avonduren plaatsvinden in Huizen op één van de scholen. Afhankelijk van de portefeuille komen hier enkele vergaderingen bij. De Raad van Toezicht werkt op basis van vrijwilligerswerk.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter Marlène Potjer op telefoonnummer 06-46395060. Sollicitaties kunt u voor 5 september 2023 richten aan de bestuursondersteuner sandra.douma@rkonderwijshuizen.nl.


Sluit 5 september 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"