MOZON l Montessorionderwijs

Lid Raad van Toezicht.

Communicatie, media en ICT

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Weert | Limburg
Sluit 6 oktober 2020


Omschrijving Vacature

 

Vacature lid van de raad van toezicht m/v

De Stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland (MOZON) is een stichting voor algemeen bijzonder montessorionderwijs met scholen in Helmond, Venlo, Venray en Weert waar we samen met zo’n 70 medewerkers gedreven werken aan de ontwikkeling en zelfstandigheid van ruim 750 kinderen. MOZON kent een besturingsmodel waarbij sprake is van een directeur-bestuurder die bestuurt en een de raad van toezicht die hierop toezicht houdt.

 

Vanwege het einde van de benoemingstermijn van een van de leden is MOZON op zoek naar een lid van de raad van toezicht m/v.

Leden van de raad van toezicht:

 • onderschrijven en hebben binding met het doel en de algemeen bijzondere grondslag van de stichting;
 • hebben affiniteit met montessorionderwijs;
 • hebben binding met de visie, missie, ambitie en strategie van de organisatie;
 • zijn integer, onafhankelijk, zonder zakelijk belang en vrij van last en ruggespraak;
 • beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • beschikken over het vermogen en de attitude om het bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • hebben het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen en kunnen het beleid en de strategie van de stichting en het functioneren van het bestuur toetsen;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • hebben inzicht in maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • hebben kennis van en binding met de regio waarbinnen de stichting functioneert;
 • beschikken over representatieve en communicatieve vaardigheden;
 • beschikken over een academisch of tenminste een HBO- werk- en denkniveau;
 • zijn maatschappelijk actief, beschikken over een breed en relevant netwerk en zijn voldoende beschikbaar.

De raad van toezicht van MOZON bestaat uit generalisten die integer en  onafhankelijk een inhoudelijke bijdrage leveren. Eveneens hanteert de raad een aantal profielen, waarbij er een specifieke taak voor de voorzitter is. Uitgangspunt bij de voorliggende profielschetsen is dat er niet wordt gewerkt met portefeuilles, maar dat leden wel geselecteerd kunnen worden op specifieke competenties,

 

De raad van toezicht van MOZON zoekt naar een kandidaat met de volgende algemene signatuur:

 • is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de onderwijswereld, kennis van financieringsstructuren of in staat zijn dit snel eigen te maken, kan een inhoudelijke bijdrage leveren aan thema’s die in het primair onderwijs van belang zijn;
 • beschikt over kennis van en ervaring met een of meer voor MOZON relevante aandachtsgebieden/ beleidsterreinen, zoals: onderwijs, financiën, juridische zaken, Personeel en Organisatie, communicatie, media en ICT;
 • heeft kennis van en aantoonbare ervaring met bestuurlijke en of toezichthoudende besluitvormingsprocessen;
 • beschikt over organisatiesensitiviteit: het kunnen doorgronden van motieven, belangen, oorzaken, effecten en gevolgen van die processen die zich kunnen voordoen in een onderwijsorganisatie;
 • is in staat op het niveau van de directeur-bestuurder te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor de directeur-bestuurder staat;
 • kan afstandelijkheid met betrokkenheid combineren;
 • heeft affiniteit met het primair montessorionderwijs, begrijpt de dynamieken, uitdagingen en problematieken die de sector kenmerken;
 • beschikt over een generalistische instelling, is onafhankelijk, zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak, creatief en toekomstgericht en beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling;
 • heeft strategisch inzicht, en beschikt over gevoel voor -regionale- politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • heeft commitment met het profiel van MOZON en haar montessorionderwijs;
 • beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
 • onderschrijft de Code Goed Bestuur.

 

In aansluiting op de algemene competenties zoekt de raad van toezicht bij voorkeur naar iemand t.a.v. het aandachtsgebied:

Communicatie, media en ICT

 • Kennis en ervaring op het gebied van communicatiestrategieën en ICT-beleidsvraagstukken, met het oog op ontwikkelingen daarbinnen;
 • Kennis en ervaring met betrekking sociale media en andere moderne communicatietechnieken;
 • Ervaring in het omgaan met, de werkwijze van, de media waaronder communicatie in crisessituaties;
 • Het kunnen vertalen van nieuwe ontwikkelingen op communicatie- , media- en ICT-gebied naar het werkveld en de diensten van de stichting MOZON.

Van de leden van de raad van toezicht wordt in het algemeen verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied het primair onderwijs in het algemeen en het montessorionderwijs van de stichting in het bijzonder. 

Profielen
De raad van toezicht heeft specifieke profielen opgesteld welke te vinden zijn op www.mozon.nl.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Geïnteresseerd?
Meer algemene informatie is eveneens te vinden op onze website www.mozon.nl.

Heeft u naar aanleiding van deze vacature vragen dan kunt u contact opnemen met de mevrouw Yvonne Kusters, voorzitter raad van toezicht, op 06-50806005 of met de heer Lex Spee MES, directeur-bestuurder, 06-54662080.

U kunt solliciteren tot en met 6 oktober 2020 door een motivatie met cv te sturen naar: info@mozon.nl o.v.v. vacature lid raad van toezicht.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 6 oktober 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"