Boei Limburg

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Zorginhoud en/of innovatie

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Venlo | Limburg
Sluit 24 april 2021


Omschrijving Vacature

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN VOOR ONZE RAAD VAN TOEZICHT:

• Lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied: zorginhoud en innovatie

Afhankelijk van ambities en competenties, wordt aan één van de nieuwe leden het voorzitterschap van de Raad van Toezicht gekoppeld. Aan de andere functie wordt het vicevoorzitterschap gekoppeld.

ORGANISATIE

BOEI-Limburg is een kleinschalige, toegewijde GGZ-organisatie voor jeugd en gezin binnen de generalistische basis GGZ. De organisatie is in 2013 gestart vanuit de gedachte dat elk kind recht heeft op goede geestelijke gezondheidszorg met daarbij de overtuiging dat het in de geestelijke gezondheidszorg voor kind en jeugd cliëntgerichter en effectiever kan. Vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid bieden wij excellente, cliëntvriendelijke en oplossingsgerichte zorg zonder wachttijden, die laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar is. Het werkgebied van BOEI-Limburg is de regio Noord-Limburg.

FUNCTIE

De Raad van Toezicht oefent de statutair opgelegde taken uit en richt het toezicht zodanig in, dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin optimaal tot uiting komt. Hieronder vallen in ieder geval de volgende verantwoordelijkheden:

 • het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur alsmede de continuïteit van het bestuur;
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • het houden van toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en het waarborgen van een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
 • het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico’s die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn;
 • het houden van toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

DE KANDIDAAT

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied: zorginhoud en innovatie:

 • heeft goed inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van de (jeugd)GGZ, zorginnovatie en de transformatie doelstellingen binnen het sociaal domein;
 • kan een goede inschatting maken van de betekenis hiervan voor de strategie, de daaraan verbonden kansen en risico’s en de kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • beschikt over een aantoonbaar ondernemende en innovatieve instelling en is gewend om in nieuwe kansen te denken en buiten de gebaande paden te treden;
 • heeft bij voorkeur een achtergrond als zorgprofessional of manager in een zorgorganisatie en heeft ervaring met en kennis van zorginnovatie, sociaal domein en regionaal netwerk.

Informatie- en Sollicitatiegegevens
 • Zie voor nadere toelichting en een uitgebreide profielschets: Profielschets Raad van Toezicht
 • De bezoldiging voldoet aan de normstelling van de WNT-1.
 • Uw motivatiebrief met cv kunt u tot uiterlijk 23-4-2021 richten aan mevrouw S. Cremers, secretaresse Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van BOEI-Limburg: sandra.cremers@boei-limburg.nl.
 • Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature(s) kunt u contact opnemen met de heer M. Steenhuis, voorzitter Raad van Bestuur van Boei-Limburg, via 077-3523883.
 • De sollicitatiegesprekken worden gepland op 11 en 18 mei 2021 vanaf 16.00 uur bij BOEI-Limburg: Albert Cuijpstraat 1E , 5914 XE te Venlo.

Sluit 24 april 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"