Sportbedrijf Lelystad

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Bezoldigde functie | Lelystad | Flevoland
Sluit 26 mei 2023


Omschrijving Vacature

 

Ziet u de inzet van sport & bewegen ook als middel om de inwoners van Lelystad vitaal te maken? Sportbedrijf Lelystad is op zoek naar een lid voor de Raad van Commissarissen.

Lelystad is een van de jongste woongemeenten in Nederland. Op de grens van land en water is Lelystad een aantrekkelijke stad om te wonen, op te groeien én vrije tijd door te brengen. Vrije tijd die op verschillende manieren besteed kan worden. Sport en bewegen zijn daar goede voorbeelden van. Sportbedrijf Lelystad is namens de gemeente Lelystad verantwoordelijk voor de uitvoering van het sport- en beweegbeleid. Al meer dan 20 jaar bouwen wij mee aan een vitale stad. Een stad waarin sport, bewegen en vitaliteit de norm zijn. Waar sport voor iedereen zichtbaar én bereikbaar is.

We hebben drie belangrijke kerntaken in en voor Lelystad:

  1. De eerste taak is het beheren, exploiteren en onderhouden van bijna alle binnen- en buitensportvoorzieningen. Denk aan Sportcentrum De Koploper met vijf verschillende zwembaden en een buiten waterspeeltuin.
  2. Onze tweede taak is inwoners stimuleren om te gaan sporten en bewegen of in beweging te blijven. Wij organiseren sportieve activiteiten voor inwoners van alle leeftijden. Ook zorgen we samen met partners voor de ontwikkeling en uitvoering van sport- en beweegprogramma’s in de stad die een bijdrage leveren aan diverse maatschappelijke vraagstukken, zoals armoede, eenzaamheid en gebrek aan sociale cohesie.
  3. Als derde taak versterken en ondersteunen we sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders. Wij helpen ze bijvoorbeeld de financiën gezond te houden en organiseren kennisbijeenkomsten. Zij vormen tenslotte het sportieve hart van de stad.


De functie
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid, de algemene gang van zaken en het functioneren van de directeur-bestuurder van Sportbedrijf Lelystad. Dit doet zij volgens de Code Goed Sportbestuur (https://nocnsf.nl/goed-sportbestuur). Als adviseur adviseert zij de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd en als werkgever stelt de RvC beoordeling en arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder vast. Hiervoor legt zij verantwoording af aan de aandeelhouder. Gemeente Lelystad is 100% aandeelhouder van Sportbedrijf Lelystad.

Binnen de Raad van Commissarissen, welke bestaat uit drie leden, is een positie vrijgekomen voor een betrokken commissaris. De kandidaat die wij zoeken beschikt over bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring, heeft affiniteit met maatschappelijk ondernemen binnen het sociaal domein en ervaring met publiek private samenwerking. Commerciële ervaring en ervaring met maatschappelijk vastgoed zijn een pre. Daarnaast heeft u een academische opleiding, sterke affiniteit met sport & bewegen en kennis van bestuurlijke politieke verhoudingen. Bent u woonachtig of werkzaam in Flevoland of de directe omgeving? Dan zijn wij op zoek naar u!

De RvC komt gemiddeld acht tot tien keer bijeen. Dit zijn de overleggen met de directie, bijeenkomsten met de Auditcommissie en Remuneratiecommissie en tweemaal per jaar een aandeelhoudersvergadering. Aan de functie is een jaarlijkse vergoeding verbonden.

De Raad van Commissarissen onderschrijft het belang van diversiteit. Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar een vrouw.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Sollicitatie
Als u interesse heeft voor deze functie verzoeken wij u uiterlijk vrijdag 26 mei 2023uw motivatie, voorzien van curriculum vitae te mailen naar: g.becker@sportbedrijf.nl.

Telefonische inlichtingen worden verstrekt door de heer C.P.C. de Brie, voorzitter Raad van Commissarissen, via 06 53 685 293.

Naast de algemene informatie die u op deze website aantreft, krijgt u ter voorbereiding van uw kandidatuur de volgende informatie toegezonden:

  • Reglement Raad van Commissarissen;
  • Strategisch Meerjarenplan Sportbedrijf Lelystad;
  • Jaarrekening N.V. Sportbedrijf Lelystad 2020.

Een verzoek hiertoe kunt u via de e-mail richten aan g.becker@sportbedrijf.nl. Binnen twee werkdagen na ontvangst van uw verzoek zenden wij u de documenten via e-mail toe.

Procedure
De reactietermijn op deze vacature sluit op vrijdag 26 mei 2023. De selectiegesprekken staan gepland voor de eerste helft van juni.


Sluit 26 mei 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"