Reddingsbrigade Nederland

Bestuurslid

Bedrijfsleven

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | IJmuiden | Noord-Holland
Sluit 26 maart 2021


Omschrijving Vacature

Gezocht: bestuurslid Bedrijfsleven Reddingsbrigade Nederland

Reddingsbrigade Nederland is de koepelorganisatie van 155 reddingsbrigades. Reddingsbrigades zijn er in het hele land. De 22.000 leden van de bond zetten zich als vrijwilliger in voor meer veiligheid in, op en langs het water. Reddingsbrigades geven zwemles, leiden op tot lifeguards, verzorgen toezicht en eerste hulp langs de Nederlandse stranden en bij evenementen, geven voorlichting, en verzorgen evacuaties en noodhulp bij grootschalige overstromingen. De lifesaving sport wordt ingezet om getraind te blijven en kinderen enthousiast te maken voor het redden van mens en dier.

Reddingsbrigade Nederland kent als vereniging van brigades een bestuur. De bestuursleden benoemen onderling aandachtsgebieden die aansluiten bij de individuele competenties en ambities. Voor deze taken zijn zij als eerste aanspreekbaar. Uiteindelijk is het bestuur gezamenlijk verantwoordelijk. Binnen die taakverdeling is het bestuur van Reddingsbrigade Nederland op zoek naar een bestuurslid, met als primaire aandachtsterrein contact met het Bedrijfsleven.

Het bestuurslid Bedrijfsleven (pf-Bizz) is binnen het bestuur het eerste aanspreekpunt voor de contacten met het bedrijfsleven, en ondersteunt de bond in het vergroten van de betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven bij het werk van brigades, als sponsor, adverteerder,  afnemer of co-producent. De rol van de pf-Bizz in deze is om:

 • Bureaumedewerkers (en brigades) te ondersteunen in de ontwikkeling en implementatie van strategieën, producten en concepten gericht op de zakelijke markt (coachende rol);
 • Bureaumedewerkers via zijn of haar netwerk helpen waardevolle contacten te leggen (verbindende rol);
 • Als ‘ambassadeur’ op te treden richting bedrijfsleven (acquirerende rol).

Inhoudelijke competenties

 • Beschikt over ruime ervaring in het bedrijfsleven, in een bestuurlijke, leidinggevende of adviserende rol; beschikt over een groot netwerk in het bedrijfsleven;
 • Is communicatief sterk en weet contacten om te zetten in afspraken en overeenkomsten;
 • Beschikt over kennis, ervaring en/of affiniteit met eerste hulpverlening in het algemeen en veiligheid in, op en langs het water in het bijzonder; beschikt over kennis, ervaring en/of affiniteit met vrijwilligersorganisaties.

Werkwijze bestuur

Het bestuur functioneert als collegiaal team met een collectieve verantwoordelijkheid. Binnen het bestuur worden besluiten bij voorkeur genomen op basis van unanimiteit, in dialoog, en niet op basis van macht. Het bestuur stelt zich coachend en ondersteunend op richting de bureau-organisatie en de vrijwilligers van de brigades, én waakt over de levensvatbaarheid van de organisatie en de zakelijke belangen die daarmee gemoeid zijn. Van een bestuurslid vraagt dat:

 • Bestuurlijke ervaring en bedrijfsmatig inzicht;
 • Visie en strategisch denkniveau;
 • Generalist;
 • Teamspeler, open houding, coachend vermogen;
 • Vermogen anderen te inspireren en bereidheid van elkaar te leren.

Het bestuur vervult zijn functie onbezoldigd. Gemaakte kosten (reiskosten etc.) worden op declaratiebasis vergoed.

De gevraagde tijdsinvestering beslaat 1-2 uur per week met incidenteel een opschaling (4-6 uur). Het bestuur komt 4-5x per jaar bijeen in avondvergaderingen en doorgaans één maal per jaar in een heisessie (dag of dagdeel). Jaarlijks vinden er 2 AV’s plaats (middag, avond) en één beleidsvoorbereidende vergadering (avond). Aanvullend overleg vindt plaats via email, whatsapp en telefoon.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Geïnteresseerd? Stuur dan uiterlijk 26 maart een mail plus CV naar Angelique van Petegem, office manager.

Meer informatie over het werk van de brigades is te vinden op www.reddingsbrigade.nl, of door te bellen of te mailen  naar Peter Ouwendijk (penningmeester) of Koen Breedveld (directeur).


Sluit 26 maart 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Serviceflat De IJssel zoekt een Bestuurder met een financieel profiel.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid op voordracht van de OR.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid met portefeuillehouder financiën.
Stichting Platform Wereldwinkel zoekt een Bestuurder - Penningmeester.

"Naar begin pagina"