Reddingsbrigade Nederland

Bestuurslid

Opleidingen

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | IJmuiden | Noord-Holland
Sluit 26 maart 2021


Omschrijving Vacature

Gezocht: bestuurslid Opleidingen Reddingsbrigade Nederland 

Reddingsbrigade Nederland is de koepelorganisatie van 155 reddingsbrigades. Reddingsbrigades zijn er in het hele land. De 22.000 leden van de bond zetten zich als vrijwilliger in voor meer veiligheid in, op en langs het water. Reddingsbrigades geven zwemles, leiden op tot lifeguards, verzorgen toezicht en eerste hulp langs de Nederlandse stranden en bij evenementen, geven voorlichting, en verzorgen evacuaties en noodhulp bij grootschalige overstromingen. De lifesaving sport wordt ingezet om getraind te blijven en kinderen enthousiast te maken voor het redden van mens en dier.

Reddingsbrigade Nederland kent als vereniging van brigades een bestuur. De bestuursleden benoemen onderling aandachtsgebieden die aansluiten bij de individuele competenties en ambities. Voor deze taken zijn zij als eerste aanspreekbaar. Uiteindelijk is het bestuur gezamenlijk verantwoordelijk. Binnen die taakverdeling is het bestuur van Reddingsbrigade Nederland op zoek naar een bestuurslid Opleidingen.

Opleiden is een kerntaak van de bond. Dat start bij kinderen die bij brigades leren zwemmen, en die  daarna worden opgeleid tot lifesaver en lifeguard, mogelijk zelfs tot postcommandant en officier van dienst. Het doorlopen van dezelfde opleiding is een belangrijk verbindend element tussen brigades en met zusterorganisaties, en draagt zo bij aan het voorkomen van verdrinkingen. De kwaliteit van de bondsopleidingen is hoog, en vertegenwoordigt een belangrijk kapitaal. In toenemende mate leidt de bond ook op voor derden. De urgentie om te blijven investeren in het opleidingenstelsel wordt daarmee alleen maar groter.

Het bestuurslid Opleidingen is binnen het bestuur het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers en vrijwilligers die zich, primair via de Opleidingsraad van de bond, bezig houden met het opleiden.  De rol van het bestuurslid Opleidingen hierin is om:

 • De gemeenschap van bureaumedewerkers en vrijwilligers die zich met opleiden bezig houden, te inspireren, te adviseren en onderling te verbinden;
 • Bij te dragen aan en mee vorm te geven aan de visie- en strategieontwikkeling op het terrein van opleiden;
 • Als ‘ambassadeur’ van de brigade opleidingen waar nodig op te treden richting de eigen leden en richting derden (uitleg bieden, draagvlak creëren, nieuwe kansen vinden).

Inhoudelijke competenties

 • Beschikt over ruime ervaring met opleiden en kennis delen, in een bestuurlijke, leidinggevende, adviserende of uitvoerende rol;
 • Beschikt bij voorkeur over een relevante HBO of WO opleiding (bijvoorbeeld onderwijskunde, pedagogiek, didactiek);
 • Beschikt over kennis, ervaring en/of affiniteit met eerste hulpverlening in het algemeen en veiligheid in, op en langs het water in het bijzonder;
 • Beschikt over kennis, ervaring en/of affiniteit met vrijwilligersorganisaties;
 • Heeft affiniteit en/of ervaring met sport (topsport en breedtesport) en weet de brug te slaan vanuit sport naar opleidingen (en andersom).

Werkwijze bestuur

Het bestuur functioneert als collegiaal team met een collectieve verantwoordelijkheid. Binnen het bestuur worden besluiten bij voorkeur genomen op basis van unanimiteit, in dialoog, en niet op basis van macht. Het bestuur stelt zich coachend en ondersteunend op richting de bureau-organisatie en de vrijwilligers van de brigades, én waakt over de levensvatbaarheid van de organisatie en de zakelijke belangen die daarmee gemoeid zijn. Van een bestuurslid vraagt dat:

 • Bestuurlijke ervaring en bedrijfsmatig inzicht;
 • Visie en strategisch denkniveau;
 • Generalist;
 • Teamspeler, open houding, coachend vermogen;
 • Vermogen anderen te inspireren en bereidheid van elkaar te leren.

Het bestuur vervult zijn functie onbezoldigd. Gemaakte kosten (reiskosten etc.) worden op declaratiebasis vergoed.

De gevraagde tijdsinvestering beslaat 1-2 uur per week met incidenteel een opschaling (4-6 uur). Het bestuur komt 4-5x per jaar bijeen in avondvergaderingen en doorgaans één maal per jaar in een heisessie (dag of dagdeel). De opleidingsraad van de bond komt 6-8x per jaar bijeen (avondvergadering). Jaarlijks vinden er 2 AV’s plaats (middag, avond) en één beleidsvoorbereidende vergadering (avond). Aanvullend overleg vindt plaats via email, whatsapp en telefoon.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Geïnteresseerd? Stuur dan uiterlijk 26 maart een mail plus CV naar Angelique van Petegem, office manager. (Via Sollicitatieknop)

Meer informatie over het werk van de brigades is te vinden op www.reddingsbrigade.nl, of door te bellen of te mailen  naar Peter Ouwendijk (penningmeester) of Koen Breedveld (directeur).


Sluit 26 maart 2021
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"