Albero Zorggroep

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Zorg

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Angeren | Gelderland
Sluit 16 augustus 2021


Omschrijving Vacature

 

Albero Zorggroep biedt beschermd wonen, behandeling en dagbesteding aan kinderen, jeugdigen, volwassenen en gezinnen met psychische- en gedragsproblematiek, functionerend op een verstandelijk beperkt tot normaal niveau.

Wij begeleiden onze cliënten in hun ontwikkeling. Denk hierbij aan hulp bij de opvoeding van kinderen in ons ouder-kind huis of het vinden van een dagelijkse structuur en een zinvolle daginvulling. Wij doen dit vol passie vanuit onze visie “Je mag er zijn en je mag zijn wie je bent.”

Albero Zorggroep heeft circa 150 medewerkers. De omzet bedraagt circa 12 miljoen

Organisatiestructuur
Albero Zorggroep wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur.
De bestuurder  is verantwoordelijk voor het beleid en de koers van de instelling. De bestuurder geeft leiding aan de manager Finance en Control, de manager Dagbesteding en de directeur Zorg en Kwaliteit. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur. De wijze van toezicht is vastgelegd in de statuten alsmede het reglement tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

Algemene criteria voor de leden van de Raad van Toezicht

 • Beschikt over academisch denk- en werkniveau
 • Kan op strategisch niveau opereren en heeft kennis en ervaring op het gebied van strategische beleidsontwikkeling
 • Is goed op de hoogte van de wet- en regelgeving in de gezondheidszorg
 • Heeft kennis en inzicht in bedrijfs- en organisatieprocessen
 • Is analytisch sterk, kan zelfstandig bestuurlijke beslissingen beoordelen op risico’s
 • Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
 • Heeft een brede maatschappelijke belangstelling

Specifieke functie-eisen voor deze vacature

 • Heeft gewerkt in de zorg of is actief in een zorginhoudelijke functie op academisch niveau bij een middelgrote of grote zorginstelling, bij voorkeur  op het gebied van gedragswetenschappen
 • Is goed op de hoogte van de voor de gehandicapten- en jeugdzorg relevante wetgeving
 • Is in staat in het cliëntbelang vanuit een orthopedagogische of een psychologische achtergrond de doelmatigheid van processen te doorgronden
 • Kan naast toezichthouder fungeren als klankbord voor de bestuurder over zorginhoudelijke vraagstukken

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Reageer uiterlijk 15 augustus 2021 middels het opsturen van je CV en motivatiebrief naar werken@alberozorggroep.nl t.a.v.: Jan Gerritsen

Voor vragen kun je bellen met de voorzitter van de Raad van Toezicht Jan Gerritsen op nummer: 026-3252801.
Een uitgebreide screening en het opvragen van referenties zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure. Daarnaast is het verkrijgen van een VOG een vereiste


Sluit 16 augustus 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"