Stichting Markland College

Lid Raad van Toezicht

Financiële / audit commissie VO

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Oudenbosch | Noord-Brabant
Sluit 28 oktober 2020


Omschrijving Vacature

Lid RvT financiële / audit commissie VO

Wat ga je doen?

Bij Stichting Markland College zijn de functies ‘besturen’ en ‘toezicht houden’ gescheiden. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht worden geacht onafhankelijk en kritisch te zijn en hebben een zittingstermijn van maximaal twee maal vier jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn zodanig dat hij een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. De Raad van Toezicht heeft drie taken:

  • integraal toezicht houden op de verwezenlijking van het vastgestelde beleid en ambities evenals op de algemene gang van zaken betreffende de tot de Stichting Markland College behorende scholen;
  • klankbord zijn voor het College van Bestuur en deze gevraagd en ongevraagd adviseren;
  • in de werkgeversrol het beoordelen van het functioneren van het College van Bestuur en toezien op het naleven door het College van Bestuur van de voor Stichting Markland College wettelijke verplichtingen. De Raad van Toezicht hanteert de Code Goed Onderwijsbestuur VO als richtlijn voor haar functioneren.

Stichting Markland College

Stichting Markland College biedt leerlingen onderwijs dat past bij hun talenten en hun brede persoonlijke ontwikkeling. Zij leren als evenwichtige jonge mensen in te spelen op een samenleving die sterk verandert. Samen met de omgeving wordt gewerkt aan een succesvolle voorbereiding op hun toekomst. Onze kernwaarden zijn hierbij: Vertrouwen, Verbindend en Verschillend. De scholen in Oudenbosch en Zevenbergen zijn beide regioscholen met samen een compleet onderwijsaanbod. Binnen de scholen zijn de leerniveaus kleinschalig georganiseerd. Leerlingen voelen zich thuis en waarderen de persoonlijke benadering.

In het Koersplan 2016-2020 worden de volgende drie strategische ambities beschreven:

  • Wij bieden maatwerk en eigentijds onderwijs;
  • Ons onderwijs is verbonden met de omgeving;
  • Stichting Markland College is voorbereid op de toekomst.

Voor meer informatie zie de website: www.markland.nl

Markland College Oudenbosch

Het Markland College Oudenbosch met de onderwijsrichtingen gymnasium, atheneum, havo, mavo en beroepsgerichte leerwegen kader en basis, biedt jonge mensen een toekomstperspectief op de samenleving waarin zij weerbaar en met respect voor anderen leven. De school biedt kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. Vertrouwen, verbindend en verschillend, dat zijn onze kernwaarden. Aandacht voor elke leerling in een veilige leeromgeving is de kern van ons kleinschalig onderwijs. Voor informatie over de school: https://oudenbosch.markland.nl

Markland College Zevenbergen

Bij het Markland College Zevenbergen, met de onderwijsrichtingen mavo, havo en vwo draait het om de leerling. Markland College Zevenbergen biedt leerlingen alle kansen om de wereld te ontdekken en zichzelf uit te dagen. En ze doen dat samen met elkaar. Leerlingen staan er niet alleen voor. Met persoonlijke aandacht voor mogelijkheden en interesses. Er hangt een goede sfeer op school. Respect voor elkaar en een veilige leeromgeving kenmerkt Markland College Zevenbergen. Er is keuze uit verschillende leerroutes Voor meer informatie over de school: https://zevenbergen.markland.nl

Specifiek profiel

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht wordt specifiek gezocht naar iemand met deskundigheid op gebied van Financiën. Aanvullend zijn de volgende kenmerken van belang:

  • Ruime ervaring als bijvoorbeeld financieel directeur, CFO, controller, accountant en/of een gedegen financiële achtergrond;
  • Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende bedrijfsvoering en financiële continuïteit van een organisatie en risicomanagement;
  • Goede kennis van corporate governance;
  • Bij voorkeur kennis van de financieringsstructuur en bekostigingsmethodiek in de onderwijssector .

De Raad van Toezicht werkt met commissies zoals een remuneratiecommissie en auditcommissie. Het beoogde nieuw lid van de Raad van Toezicht zal deel uitmaken van de auditcommissie.

Welke vergoeding staat er tegenover?

Uitgaande van het in 2016 vastgestelde beleid voor vergoedingen en de gevraagde aanvullingen worden de volgende vergoedingen op jaarbasis voorgesteld (bruto, excl. btw); voor een lid Raad van Toezicht € 3.000,- (€ 3.630,- incl. btw) en voor de aanvulling auditcommissie € 1.000,- (€ 1.210,- incl. btw).

Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde tijdsbesteding die per jaar verschillend kan zijn. Wanneer er in een bepaald jaar sprake is van een substantieel extra tijdsinvestering kan een extra vergoeding worden toegekend. Besluitvorming hierover vindt vooraf plaats in de vergadering van de Raad van Toezicht.

Hoe ziet de procedure er uit?

Voor meer informatie over deze rol kun je contact opnemen met Sybille van Bladel, 06-11024647. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Michelle de Rover, m.derover@spijtenburg.nl.

 

Jouw motivatiebrief en cv ontvangen we graag uiterlijk 28 oktober 2020 op s.vanbladel@spijtenburg.nl.

Het voorselectiegesprek volgt vrij snel op jouw sollicitatie en vindt plaats bij Spijtenburg, datum en tijd in overleg. De eerste kennismaking met de selectiecommissie staat gepland voor 13 november van 11-16u op het Markland College. De tweede selectieronde met de selectiecommissie en het huidige lid RvT auditcommissie staat gepland voor 20 november van 13-15u, eveneens op het Markland College. Het streven is een nieuw lid RvT aan te stellen per januari 2021.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Sluit 28 oktober 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"