Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht

Voorzitter RvT

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Zeist | Utrecht
Sluit 9 oktober 2021


Omschrijving Vacature

 

De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht, afgekort tot CVO Groep is een open christelijke scholengroep voor voortgezet onderwijs in Zuidoost-Utrecht. Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van scholen voor algemeen christelijk voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht. De groep biedt een breed scala van voortgezet onderwijs, waaronder regulier voortgezet onderwijs en bijzonder en praktijkonderwijs. Met de term ‘algemeen christelijk’ wil de Stichting recht doen aan de diverse stromingen binnen het christendom.

De CVO Groep bestaat uit zes scholen voor voortgezet onderwijs in Zeist, Doorn en Wijk bij Duurstede. De scholen hebben een lange traditie in het verzorgingsgebied en zijn daardoor onlosmakelijk verbonden met de plaatsen waarin zij gevestigd zijn. De zes scholen hebben in totaal ca. 4.200 leerlingen en er werken ca. 550 medewerkers bij de scholengroep. Voor meer informatie zie www.cvog.nl

Het College van Bestuur van de CVO Groep bestaat uit één bestuurder. Deze vormt het bevoegd gezag en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
De Raad heeft per 1 oktober een nieuwe bestuurder benoemd.

Vanwege het reguliere terugtreden van de huidige voorzitter zoeken wij
per 1 januari 2022 een:

Voorzitter van de Raad van Toezicht van de CVO Groep (m/v)

Als voorzitter ben je primair een dienend leider, straal je vertrouwen uit en heb je oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, diversiteit en inclusie. Je beschikt over het vermogen om met gezag en flair de rol van voorzitter te vervullen, gebruik makend van goede communicatieve vaardigheden en een kritische en onafhankelijke houding, waarbij oog is voor een open dialoog met alle belanghebbende partijen met inachtneming van een ieders rol. Je bent een toezichthouder met kennis en vaardigheden noodzakelijk voor het leiden van vergaderingen op het niveau van een Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit minimaal 5 en maximaal 7 leden en vervult de volgende functies:

 • bewaken van de doelstelling van de stichting;
 • bewaken van en toezicht houden op een goed bestuur van de CVO Groep;
 • borgen van de integriteit en de kwaliteit van de besluitvorming;
 • controle en goedkeuring van het beleid en specifieke besluiten;
 • werkgever van het College van Bestuur;
 • adviseur van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid en streeft naar:

 • een samenstelling met grote diversiteit; individuele leden dragen bij vanuit hun eigen expertise;
 • respect en openheid in de communicatie in de Raad van Toezicht en tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
 • rolvastheid tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht;
 • regelmatige zelfreflectie.

De Raad van Toezicht en haar leden handelen volgens het Reglement voor de Raad van Toezicht CVO Groep en werken volgens de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019.

De voorzitter
De voorzitter vervult meerdere taken binnen de Raad van Toezicht, waarvan de belangrijkste zijn:

 • Organisator: roept de vergaderingen bijeen, stelt de agenda vast in overleg met het College van Bestuur en draagt zorg voor een goed proces en goede vastlegging i.o.m de bestuurssecretaris.
 • Teambuilder: geeft sturing aan het versterken van de Raad, maakt ruimte voor team dynamiek, zet leden in hun kracht en organiseert zelfreflectie.
 • Gespreksleider: voorzitter van de vergadering, zekerstellen dat informatie wordt uitgewisseld, zienswijzen worden besproken, oordeel wordt gevormd en besluiten worden genomen.
 • Brug tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur, balancerend tussen een vertrouwensrelatie en gezonde afstand.
 • Werkgever: Primair aanspreekpunt als werkgever namens de Raad van Toezicht en tevens lid van de remuneratie- en benoemingscommissie.
 • Eerste aanspreekpunt van de Raad van Toezicht extern.
 • De voorzitter is tevens voorzitter van de Stichting CVOG Plus.

Tijdsbesteding
De Raad van Toezicht komt minimaal vier maal per jaar in vergadering bijeen. In specifieke situaties kan dit meer zijn. Daarnaast is er een jaarlijkse bijeenkomst met het gemeenschappelijk managementteam, met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en wordt jaarlijks 1 van de 6 scholen van de CVO Groep bezocht. De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd, met de mogelijkheid dit één maal te verlengen.

Vergoeding
Overeenkomstig de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) ontvangen de leden van de Raad van Toezicht van de CVO Groep een vergoeding die is gerelateerd aan de omvang van de scholengroep. Deze komt neer op een vergoeding op jaarbasis voor de leden van € 4.500,– bruto en voor de voorzitter € 9.000,– bruto. De vergoeding kan plaatsvinden op basis van periodieke nota’s of op basis van opting-in.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Informatie over de functie en het aanvragen van een informatiepakket kan via personeelszaken@cvog.nl.

Reacties
Uw reactie, voorzien van een cv kunt u richten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Jan-Pieter Anten.
Reageer op deze vacature door op de sollicitatiebutton te klikken en uw gegevens in te vullen.
Uw motivatie en cv kunt u uploaden een meezenden met het formulier.
De vacature sluit op 9 oktober a.s.


Sluit 9 oktober 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"