Dress for Success

Voorzitter landelijk bestuur

deze vacature is niet meer actief ...
Dienstverlening | Onbezoldigde functie | Almere | Flevoland
Sluit 1 november 2021


Omschrijving Vacature

 

Dress for Success is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een krappe beurs ondersteunt bij het vinden van een baan, stage of vrijwilligerswerk door hen te voorzien van passende kleding en advies om succesvol te kunnen solliciteren. Er zijn negen winkels bij Dress for Success Nederland aangesloten, die met veel ambitie er voor zorgen dat zoveel mogelijk klanten goed gekleed en vakkundig geadviseerd naar hun sollicitatiegesprek kunnen.

Dress for Success maakt onderdeel uit van een wereldwijde organisatie met haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten en meer dan 150 vestigingen in 28 landen.

Het landelijk bestuur in Nederland heeft een faciliterende en coördinerende rol voor de winkels en vormt de schakel tussen Dress for Success Worldwide en de Nederlandse winkels.

Met het oog op het komende vertrek van onze huidige voorzitter wegens het einde van haar benoemingstermijn en rekening houdend met het ambitieniveau van de vereniging om in ieder geval te groeien in klantenaantal en bekendheid zoeken wij een

VOORZITTER VOOR ONS LANDELIJK BESTUUR

Functieprofiel

Wij zoeken een enthousiaste en betrokken voorzitter, die zich enerzijds richt op het besturen van de vereniging en die zich anderzijds graag wil inzetten om de klant- en marktgerichtheid van de organisatie te optimaliseren. Dress for Success heeft de ambitie om de komende jaren in aantal klanten te groeien, zodat nog meer mensen geholpen kunnen worden om een baan te vinden. Wij werken hard om onze naamsbekendheid te vergroten en onze financiële stabiliteit te verbeteren en het is van belang dat wij een voorzitter vinden die zich kan identificeren met deze richting en die dat proces goed kan begeleiden.

De voorzitter zal het boegbeeld vormen van Dress for Success en vanuit die rol met plezier interne en externe relaties onderhouden en nieuwe relaties aangaan.

Kernwoorden voor deze functie zijn: interesse in de arbeidsmarkt, passie om een mensgerichte organisatie te ondersteunen, gevoel en beeld bij excellente uitvoering, vaardigheden hebben om relaties te onderhouden.

Wij denken aan iemand die

 • Ruime ervaring heeft met besturen binnen het gebied van non-profit organisaties.
 • Bij voorkeur (leidinggevende) ervaring heeft in een commerciële omgeving, bijvoorbeeld in de kledingbranche of de uitzendbranche.
 • Gemotiveerd is om samen te werken met de overige leden van het bestuur èn met de winkels, en dus een teamspeler is.
 • Durf heeft om kritisch te zijn en plezier heeft om te zoeken naar constructieve samenwerking.
 • Beschikt over een ruim netwerk en bijbehorende netwerkvaardigheden.
 • Actief wil participeren om Dress for Success te laten groeien.

 

Taken

 • Voorzitten van de bestuursvergaderingen (ca. 10 keer per jaar) en de algemene ledenvergadering (2 keer per jaar).
 • Relaties onderhouden met de winkels. Met het oog op de onafhankelijke positie van de winkels enerzijds en de behoefte aan gezamenlijkheid anderzijds hechten wij hier grote waarde aan.
 • Meedenken met en mede uitvoeren van het meerjarenplan.
 • Coördinatie van het bestuur.
 • Begeleiden van initiatiefnemers voor nieuwe winkels van Dress for Success.
 • Afstemming met Dress for Success WorldWide U.S.A.
 • Afstemming met de Raad van Advies.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Verdere informatie over de functie kan worden verkregen bij de secretaris Josje Bootsma, bereikbaar via josje@bootsma.pro en 06-48551580.

Meer informatie over Dress for Success is beschikbaar op onze website www.dressforsuccess.nl Solliciteren

Heb je belangstelling voor deze functie stuur dan een e-mail met je motivatie en achtergrondinformatie voor 1 november 2021 naar info@dressforsuccess.nl.


Masterclass: De voorzitter als evenwichtskunstenaar.

Amsterdam l 16 november 2021 l 13.30 -17.00 uur l 3 PE-Punten l Certificaat Maastricht University

 

 

Sluit 1 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Woningcorporatie Stichting Beter Wonen zoekt Lid Raad van Commissarissen.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"