Verbindion Nieuwegein

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

vrijetijdsbesteding

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Bezoldigde functie | Nieuwegein | Utrecht
Sluit 7 februari 2022


Omschrijving Vacature

 

Verbindion Nieuwegein heeft als doelstelling het stimuleren van sport, beweging en het aanleren van zwemvaardigheid in de gemeente Nieuwegein. Deze opdracht wordt uitgevoerd door het exploiteren van het Sport- en Evenementencomplex Merwestein en het werkgeverschap van de buurtsportcoaches middels SportID Nieuwegein. Verbindion draagt op deze manier bij aan de vitaliteit van de Nieuwegeinse samenleving. Verbindion gaat een belangrijke tijd tegemoet vanwege de renovatie en modernisering van Merwestein. Voor meer informatie over de organisatie, verwijzen wij naar het bedrijfsprofiel van Verbindion.

Verbindion is op zoek naar een nieuw

Lid van de Raad van Commissarissen
Profiel: sport/vrijetijdsbesteding, commercie/marketing en externe betrekkingen

Raad van Commissarissen
Verbindion wordt geleid door een directeur-bestuurder. De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de gehele organisatie, zoals de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke en commerciële prestaties van Verbindion. Daarnaast is de RvC een strategische sparringpartner van het bestuur en treedt zij op als werkgever van de directeur-bestuurder.
De RvC bestaat uit drie personen met ieder een eigen aandachtsgebied:

 • Sport/vrijetijdsbesteding, commercie/marketing en externe betrekkingen.
 • Financiën, HRM en lokale verankering.
 • Aandeelhouderszaken, vastgoed/exploitatie en gemeentelijke kennis.

Wie zoeken wij?
De nieuwe commissaris die wij zoeken heeft als aandachtsgebieden sport/vrijetijdsbesteding, commercie/marketing en externe betrekkingen.

Specifieke criteria:

 • Ervaring binnen een vergelijkbare (commerciële) organisatie in de sport/vrijetijdsbesteding is een vereiste.
 • Ervaring met commercie en marketing op strategisch niveau.
 • Een actueel netwerk in- en kennis van de ontwikkelingen in de branche.
 • Bij voorkeur bekend met de rol van een overheids-NV tussen publiek en privaat.
 • Gezien de samenstelling van de huidige raad van commissarissen gaat de nadrukkelijke voorkeur uit naar een vrouw.

Algemene vereisten:

 • Ruime bestuurlijke en/of managementervaring.
 • Kennis van en ervaring met bestuurlijke/gemeentelijke besluitvormingsprocessen.
 • Onderscheid kunnen maken tussen de taken en rollen van raad van commissarissen en directeur/bestuurder.
 • Het vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Kunnen beoordelen en toetsen van beleid.
 • Het vermogen en de attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur/bestuurder.
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; de toezichthouder mag op geen enkele wijze belangen hebben bij de organisatie of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies.
 • Voldoende beschikbaarheid om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie, gelet op de gevraagde tijdsinspanning.

Benodigde eigenschappen:

 • Betrouwbaar
 • Inlevingsvermogen
 • Sterk analytisch vermogen
 • Gedecideerd/standvastig
 • Verbinder
 • Reflectief vermogen
 • Ondernemerschap
 • Maatschappelijke (omgevings-) sensitiviteit

Statuten en termijn
De raad van commissarissen werkt conform “de Governance code” welke de principes en concrete bepalingen bevat die de betrokken personen in acht dienen te nemen. De afspraken zijn vastgelegd in de statuten van de organisatie. De zittingstermijn van een commissaris binnen de raad van commissarissen is vastgesteld op maximaal 3 periodes van 4 jaar.

Bijeenkomsten
Jaarlijks vinden er tenminste 6 bijeenkomsten plaats tussen de raad van commissarissen en de directeur. Tenminste 2 keer per jaar ontmoeten zij tevens de aandeelhouder (gemeente Nieuwegein). Tijdens deze bijeenkomsten ziet de raad van commissarissen toe op de beleidskeuzes die de directie maakt en/of beoogt te maken. In de praktijk van de huidige pandemie is gebleken dat de vergaderfrequentie hoger is komen te liggen, de betrokkenheid van de RvC is hierbij onmisbaar. Tevens is het mogelijk dat rond de transformatie meer aandacht, tijd en inzet wordt gevraagd.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

 

Procedure
Verbindion laat zich in deze procedure adviseren door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over de RvC-positie is te verkrijgen bij Melek Usta van Colourful People. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-20424347 of via m.usta@colourfulpeople.nl.

 

Belangrijke data:
 • Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 6 februari 2022 via het sollicitatieformulier.
 • De gesprekken met de selectiecommissie van Verbindion zullen naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden op 10 en 11 maart 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 


Sluit 7 februari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"