Vereniging ANBOS

Bestuursvoorzitter

deze vacature is niet meer actief ...
Dienstverlening | Bezoldigde functie | Woerden | Utrecht
Sluit 19 juli 2023


Omschrijving Vacature

 

Als Voorzitter van het ANBOS bestuur ben je verantwoordelijk voor het leiden en vertegenwoordigen van de vereniging, het bevorderen van de belangen van de leden en het zorgen voor een effectieve werking van de vereniging. Je zet samen met het bestuur en de leden de strategische koers uit, delegeert de uitvoering van de gekozen strategie naar de bureauorganisatie en bewaakt de realisatie ervan. Het is aan jou om te bewaken dat de strategische besluiten van het bestuur, en de strategierealisatie zelf, in lijn liggen met de missie, kernwaarden en de belangen van alle bij ANBOS betrokken stakeholders. Je geeft richting aan de bestuursactiviteiten, leidt de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen en inspireert de bestuursleden. Ook stuur je rechtstreeks de directie van ANBOS aan die je de ruimte, verantwoordelijkheid en bevoegdheid geeft om samen met de bureauorganisatie zelfstandig de strategie te vertalen naar concrete plannen. Je ziet toe op de samenwerking in alle geledingen van de vereniging, hecht grote waarde aan tijdige, juiste en volledige communicatie naar de leden en fungeert als eerste aanspreekpunt én escalatiepunt. Je bent samen met de directie van de bureauorganisatie hét gezicht van ANBOS, zowel binnen als buiten de vereniging. Kortom, jij bent eindverantwoordelijk voor ANBOS.

Over ANBOS

ANBOS dé brancheorganisatie en belangenbehartiger van gediplomeerde schoonheidsspecialisten in Nederland

 

Praktisch

  1. De functie van bestuursvoorzitter is een parttimefunctie. Het ANBOS-bestuur vergadert 5 keer op jaarbasis en zal daarnaast nog een keer bijeen komen voor een strategische sessie. Daarnaast zal er in de rol van bestuursvoorzitter van je verwacht worden dat je bij bepaalde externe overleggen aanwezig zult zijn of kunt aanhaken op een aantal van de ANBOS- events. Je zult je daarom gemiddeld (inclusief bestuursvergaderingen) 2-3 dagen per maand inzetten voor ANBOS.
  2. Als ANBOS-bestuursvoorzitter krijg je een vaste maandvergoeding.
  3. Volgens onze statuten moet er bepaalde afvaardiging in het bestuur vanuit de kernleden zijn. Maar extern solliciteren is zeker mogelijk.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Enthousiast geworden? Ben jij de leider die we zoeken? Werk je graag samen verder aan de toekomst van ons vak en onze brancheorganisatie? Dan ontvangen we je sollicitatie (CV en motivatiebrief) heel graag via sollicitaties@anbos.nl onder vermelding van ‘Bestuursvoorzitter’.

Selectieprocedure

De zomervakantie komt er alweer snel aan, daarom willen we alvast een inkijkje geven in de verdere selectieprocedure.
Het is mogelijk je sollicitatie in te dienen tot 19 juli. Daarna wordt er telefonisch contact opgenomen met alle sollicitanten.

Met de geselecteerde kandidaten worden er gesprekken gevoerd (1e ronde) op 19 juli, 23 of 30 augustus en een 2e ronde vindt plaats op 6 of 13 september. Een derde gesprek kan gepland worden op 4, 11, 18 of 25 oktober. Wijzigingen zijn voorbehouden.

In het verdere najaar zal de gekozen kandidaat de mogelijkheid krijgen om met het huidige bestuur mee te lopen. De officiële benoeming/ kandidaatstelling vindt plaats tijdens de volgende Algemene ledenvergadering op 5 februari 2024.

Vragen?

Je kunt met vragen contact opnemen via solliciaties@anbos.nl. Daar kun je eventueel ook een terugbelverzoek indienen.


Sluit 19 juli 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"