Vereniging Evangelische Omroep (EO)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Bezoldigde functie | Hilversum | Utrecht
Sluit 10 juli 2023


Omschrijving Vacature

 

Per 1 januari 2024 is er plek voor een nieuw lid voor de Raad van Toezicht van de EO.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur en is de werkgever van het Bestuur. Dit is een zelfstandige toezichtsbevoegdheid. Onderling vertrouwen en verbinding zijn de basis voor een werkbare relatie tussen Raad van Toezicht en Bestuur.

Wat zoeken wij?
– Een kandidaat die kan verbinden. In het werken met mensen en met de missie van de EO. Iemand die het ‘DNA’ van de EO uitdraagt en zich thuis voelt bij een inclusief taalveld.
– Iemand met het gevoel voor zowel de interne bestuurlijke verhoudingen als de verhoudingen met externe stakeholders.
– Iemand die rolvast is als toezichthouder.
– Iemand die het perspectief van buiten op een inspirerende manier inbrengt. Die de ontwikkelingen in de wereld, in het christelijke geloof en in onze maatschappij bijhoudt en van duiding weet te voorzien en te vertalen naar de context van de EO.
– Iemand met een goede antenne voor het veranderende maatschappelijke en politieke klimaat is een noodzaak.
– Iemand met een scherp oog voor risico’s die de missie, de identiteit en het voorbestaan van de EO kunnen bedreigen.

Wie ben jij?
-Je bent overtuigd christen en past met wie je bent, wat je doet en hoe je in het leven staat goed bij de missie en de breedte waar de EO voor staat.
-Je bent een onafhankelijke gesprekspartner die in staat is de verbinding te maken tussen Bestuur en Raad van Toezicht.
-Je hebt ruime toezichthoudende ervaring.
-Je beschikt over brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving op het grensvlak van de publieke en private sector.
– Je hebt een brede blik en een scherp gevoel voor wat er leeft in de samenleving, ook op geloofsgebied.
– Je bent onafhankelijk en integer, zonder onverenigbare belangen.
– Je beschikt over een relevant netwerk.
– Je beschikt over voldoende tijd (twee dagen per maand) en bent bereid om op kritieke momenten prioriteit te geven aan de EO.

Het gaat om een onbezoldigde functie, waar een vergoeding op basis van de vacatieregeling van toepassing is.


Wie zijn wij?
De EO is een christelijke mediaorganisatie. We willen producten maken die geloof en het alledaagse leven met elkaar verbinden. Dat doen we binnen de context van de publieke omroep. We zijn overtuigd van Gods liefde voor iedereen, en willen die liefde zichtbaar maken voor een breed publiek. Door de content die we maken en de manier waarop we dat doen willen we een klimaat scheppen waarin mensen zich gezien en gehoord voelen.
De EO doet dat met ongeveer 400 enthousiaste professionals in een inspirerend en innovatief werkklimaat met een laagdrempelige bedrijfscultuur.
Om vanuit een toezichthoudende rol de komende jaren mee te denken in deze uitdagende tijd zijn we op zoek naar een nieuw lid voor onze Raad van Toezicht.

De EO is een vereniging met leden. Deze leden worden vertegenwoordigd door de Ledenraad. Eén van de taken van de ledenraad is de benoeming van leden van de RvT. Benoeming vindt dus plaats door de Ledenraad.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Je kunt reageren op deze vacature tot en met 9 juli door via onderstaande button te solliciteren.
Wil je meer informatie over de vacature, neem dan gerust contact op met Janneke de Leede via Janneke.de.leede@eo.nl.


Sluit 10 juli 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"