vereniging Humanitas

Bestuurslid HoofdBestuur

Financien

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 7 april 2023


Omschrijving Vacature

 

Wat kunnen we voor elkaar betekenen in de samenleving en welke rol kan jij daarin spelen? Als Humanitas zijn we er voor iedereen zonder oordeel.

Over Humanitas

De vrijwilligers van Humanitas zijn er voor iedereen in Nederland die een steun in de rug nodig heeft. We staan naast en dichtbij mensen in heel Nederland. De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie die al meer dan 78 jaar actief is.
In 78 afdelingen verspreid over heel Nederland, verdeeld over 5 districten, bieden ruim 20.000 getrainde vrijwilligers in 770 activiteiten, vrijwillige steun aan meer dan 50.000 deelnemers.

Ook alle bestuursfuncties (hoofdbestuur, districtsbesturen en afdelingsbesturen) worden bekleed door vrijwilligers. De vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. De hulp is gratis voor deelnemers en altijd in de buurt. De vereniging wordt ondersteund door een beroepsorganisatie met ruim 400 medewerkers (294 fte).

Vacatures hoofdbestuur

Vereniging Humanitas zoekt 2 nieuwe leden voor het hoofdbestuur.

Eén lid op voordracht van de OR en een portefeuillehouder financiën
(in functie benoemd – zie het aanvullende profiel).

Wat verwachten wij van alle leden van het hoofdbestuur van Humanitas? Je:

 • hebt affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van Humanitas
 • hebt affiniteit/ervaring met vrijwilligersorganisaties en/of fondsenwervende instellingen (bij voorkeur met tweede en derde geldstromen)
 • bent een ervaren bestuurder, een effectief vergaderaar en een teamspeler
 • deelt het vermo­gen en de wens om ‘op grote lijnen’ te besturen
 • beschikt over een creatief denkvermogen én realiteitszin
 • treedt de vereniging tegemoet met open oog en oor
 • kunt je 1 à 2 dagdelen per week inzetten (meestal avonden, maar incidenteel vrijdag overdag voor de vergaderingen met de ledenraad en zijn commissies).

Het hoofdbestuur draagt collectieve verantwoordelijkheid. De leden vullen elkaars competenties en kwaliteiten aan. Je bent bereid bepaalde functies te vervullen dan wel aandachtsgebieden voor je rekening te nemen.
Verder verwachten wij dat bestuursleden bereid zijn hun voor de vereniging relevante netwerken en relaties in te zetten.

Hoofdbestuursleden zijn lid van de vereniging Humanitas of worden uitgenodigd dit te worden vóór hun aantreden. Zij delen de humanistische uitgangspunten en de Humanitas-waarden en dragen deze actief uit.

Wij nodigen nadrukkelijk een breed gamma aan bestuurders uit, zodat het hoofdbestuur in maatschappelijke herkomst en leeftijd de diversiteit van de samenleving én de vereniging (van de toekomst) weerspiegelt.

Daarnaast hecht Humanitas waarde aan geografische diversiteit binnen het hoofdbestuur. Kandidaten afkomstig uit Noord- of Oost-Nederland hebben daarom de voorkeur.

Het hoofdbestuur vindt voor 2023 wenselijk dat kandidaten ervaring hebben opgedaan in grote maatschappelijke organisaties en functies hebben vervuld op het terrein van:

 • het (toezicht houden op) het besturen of managen van bij voorkeur verenigingen
 • bestuurlijke en organisatorische vernieuwing in verenigingen en/of vrijwilligerswerk
 • de organisatie van medezeggenschap
 • de rol van werkgever (wij werken met de CAO Welzijn)
 • of een combinatie van deze.

Om redenen van goed bestuur kunnen leden van het hoofdbestuur niet tegelijkertijd afdelings- resp. districtsbestuurder of lid van de ledenraad zijn. In onze nieuwe statuten hebben we i.h.k.v. de WBTR afspraken opgenomen over andere onverenigbaarheden, belangenverstrengeling, tegenstrijdig belang en nevenfuncties. De selectiecommissie zal in de gesprekken verder ingaan op integriteitszaken als besturen op afstand, rolvastheid en “dubbele-pettenproblematiek”.

Wij vragen van nieuwe bestuursleden een VOG. Daarnaast worden zij gevraagd een vrijwilligersovereenkomst te tekenen.

Wat bieden we?

Alle bestuurlijke functies in Humanitas worden door vrijwilligers ingevuld.
We bieden een reiskostenvergoeding. Alle vrijwilligers gaan getraind aan de slag.
Je krijgt een uitgebreid inwerkprogramma en neemt (online en fysiek) deel aan introductiedagen plus de bestuurderstraining van de Humanitas Academie.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De procedure

Wil je reageren op deze vacatures? Of ken je iemand die misschien geïnteresseerd is? Stuur dan alsjeblieft vóór 7 april a.s. een mail naar hoofdbestuur@humanitas.nl.

Wil je inhoudelijk meer weten over de functie? Neem dan contact op met Ellen Uerz, bestuurssecretaris, (06) 55 300 397.

Alvast voor de agenda:

Humanitas is een vereniging. Dus het loopt bij ons net even wat anders dan je misschien gewend bent. Na de selectie zijn er nog twee gesprekken vóór 1 juni:

 • De kandidaat op voordracht van de OR maakt kennis met een delegatie van de OR.
 • Beide kandidaten hebben daarna een gesprek met de Benoemings Advies Commissie van de ledenraad. Op 16 juni wordt de ledenraad gevraagd ze te benoemen.


Sluit 7 april 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester

"Naar begin pagina"