Vereniging Humanitas, Eemland

Voorzitter

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Amersfoort | Utrecht
Sluit 1 februari 2021


Omschrijving Vacature

Vrijwilligerswerk bij Humanitas is waardevol. De landelijke Vereniging Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Jaarlijks geven onze vrijwilligers mensen het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Een vrijwilliger werkt volgens onze kernwaarden: vraaggericht, gelijkwaardig, respectvol en laat de verantwoordelijkheid bij de deelnemer. Wij staan naast de deelnemer, nooit erboven.

De regio Eemland omvat 9 gemeenten waar onze deelnemers en vrijwilligers wonen.

Onze huidige voorzitter legt zijn functie neer per 1 februari a.s. Om die reden zoekt Humanitas Eemland op korte termijn een nieuwe

voorzitter (onbezoldigd, gemiddeld 1 dag per week)

De voorzitter fungeert als boegbeeld van Humanitas Eemland.
Bij de afdeling Eemland werken ruim 200 vrijwilligers en een vijftal beroepskrachten. We begeleiden jaarlijks zo’n 250 deelnemers rond verschillende thema’s (zie www.humanitas.nl/afdeling/eemland):

  • Opvoeden (project Home-Start ondersteunt bij de opvoeding);
  • Thuisadministratie (Steun bij geldproblemen, helpt je administratie op orde brengen);
  • Isolement en eenzaamheid (Vriendschappelijk en activerend huisbezoek)
  • Verlies & Rouw (Steun bij omgaan met het verlies)
  • Echtscheiding (Begeleiding bij de omgangsregeling)
  • Taalverwerving (voor nieuwkomers en vergroten taalvaardigheid)

Het bestuur bestaat uit 6 tot 8 personen en geeft gezamenlijk sturing aan de coördinatoren en het afdelingsbureau. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn de andere bestuursleden portefeuillehouder van een of twee van de bovengenoemde thema’s en enkele afdelingstaken. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen (10 per jaar).

De voorzitter die we zoeken
is verbindend, ondernemend en initiatiefrijk, heeft een groot netwerk en is bereid dit in te zetten. De voorzitter heeft een heldere visie op de eigen kracht van mensen en werkt vanuit de kernwaarden van Humanitas. We zoeken een voorzitter met een stevige lokale binding, kennis van politieke en bestuurlijke processen en gevoel voor humor.
Als boegbeeld heeft de voorzitter een belangrijke rol bij subsidiegevers en andere externe contacten, bij interne evenementen en de externe PR/communicatie. Ook is de voorzitter aanspreekpunt voor het District.
Zij/hij heeft een goed gevoel voor de verhoudingen en het creëren van een goede sfeer binnen de organisatie. Samen met de bestuursleden zoekt hij of zij naar toegevoegde waarde voor de deelnemers van Humanitas en schuwt hierbij niet om ingesleten patronen en procedures ook onderwerp van gesprek te laten zijn. In deze bijzondere tijd vinden wij creatieve ideeën en oog ‘voor wat wél kan’ heel belangrijk.
Als voorzitter van Humanitas Eemland lever je een betekenisvolle maatschappelijke bijdrage.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Nadere mondelinge en schriftelijke informatie over de afdeling en de procedure kun je opvragen bij de secretaris, René Borkus, tel. 06-53 59 74 94
email: secretaris.eemland@outlook.com


Sluit 1 februari 2021
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"