De Hollandsche Molen

Voorzitter Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Energie, milieu en water | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 4 juli 2023


Omschrijving Vacature

 

De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor de beleving, bescherming en belangen van de wind- en watermolens in Nederland. Ze is dé molenvereniging van Nederland. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. De vereniging kent een directeur-bestuurder, belast met de dagelijkse leiding van het bureau en een Raad van Toezicht. Het bureau van De Hollandsche Molen (14 medewerkers) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en richt zich op draagvlakverbreding en belangenbehartiging. De RvT van De Hollandsche Molen houdt toezicht op de uitvoering van het door de ALV goedgekeurde beleid inclusief de daarbij behorende begroting.

De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt verkozen voor een termijn van 4 jaar. De huidige voorzitter treedt vanwege het aflopen van de tweede termijn begin 2024 af.

Derhalve start De Hollandsche Molen met de werving naar een nieuwe

Voorzitter van de Raad van Toezicht

 

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, zoals:

 • vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen;
 • inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en directeur-bestuurder en de interactie die plaats dient te vinden tussen beide organen van De Hollandsche Molen;
 • persoonlijkheid en achtergrond om de Raad van Toezicht als geheel goed te laten functioneren, met de inbreng van alle leden om zo tot een doordachte besluitvorming in de Raad van Toezicht te komen;
 • zodanige eigenschappen en uitstraling dathij/zij zo nodig extern een rol in het belang van De Hollandsche Molen kan vervullen.

Functie eisen:

 • aantoonbare affiniteit met het werkveld en/of met het zakenleven;
 • verbindende persoonlijkheid;
 • grote bestuurlijke ervaring en relevant netwerk;
 • visionaire denker;
 • extern georiënteerd.

Tijdbeslag:

 • de Raad van Toezicht komt 5 maal per jaar bijeen voor een vergadering;
 • de Raad van Toezicht is aanwezig bij de Algemene Leden Vergadering die minimaal 1 maal per jaar plaatsvindt;
 • de leden van de Financiële Audit Commissie komen minimaal 3 maal per jaar bijeen en leden van de Remuneratie Commissies komen in beginsel 2 maal per jaar bijeen;
 • een van de leden van de Raad van Toezicht woont jaarlijkse bijeenkomst van de Molen Advies Raad bij;
 • de Raad van Toezicht is aanwezig bij een jaarlijkse bijeenkomst met de medewerkers van De Hollandsche Molen;
 • waar gewenst kunnen leden van de Raad van Toezicht al dan niet samen met de directeur-bestuurder aanwezig zijn bij bijeenkomsten op molens of andere relevante geachte bijeenkomsten.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding. Wel kunnen zij gemaakte reis- en parkeerkosten declareren.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor informatie en reacties kunt u terecht bij de directeur-bestuurder mevrouw Nicole Bakker via n.bakker@molens.nlof 020 623 87 03. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website https://www.molens.nl

Graag ontvangen wij uw motivatiebrief en cv uiterlijk 3 juli 2023 aan mevrouw Bakker, n.bakker@molens.nl De selectieprocedure bestaat uit twee gesprekken met RvT-leden en de directeur-bestuurder. Daarnaast kunnen referenties worden opgevraagd. Het eerste gesprek zal plaats vinden op 18 of 19 juli 2023. We verwachten dat de voorzitter na de zomer al zal starten met het aanwezig bij vergadering en dat de formele benoeming in de Algemene Leden Vergadering van begin 2024 zal plaatsvinden.


Sluit 4 juli 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"