VHTO, Expertisecentrum Genderdiversiteit bèta, techniek en IT

Drie Leden RvT

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 20 mei 2021


Omschrijving Vacature

VHTO is op zoek naar drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. De Raad vergadert circa 4 keer per jaar. Het betreft een onbezoldigde functie.

VHTO is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor meer genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. VHTO heeft ruime ervaring met het informeren en enthousiasmerenvan meisjes en jonge vrouwen over de mogelijkheden in bèta, techniek en IT. We ontwerpen evidence based interventies om genderstereotypen in het onderwijs aan te pakken en een concreet beroepsbeeld te schetsen van bèta, techniek en IT. Dankzij onze rolmodellen kunnen meisjes daadwerkelijk zien wat ze kunnen worden en hoe ze maatschappelijke impact kunnen maken met een studie en loopbaan in de techniek. Daarnaast zetten wij het onderwerp van tekort aan vrouwen in de techniek op de maatschappelijke agenda. Bij al onze activiteiten werken we nauw samen met zowel bedrijven als onderwijsinstellingen. VHTO bestaat uit een team van tien mensen en is gevestigd in Amsterdam.

VHTO zoekt vanwege einde zittingstermijnen drie leden RvT:

Als lid van de Raad van Toezicht heb je samen met de andere leden de volgende verantwoordelijkheden:

 • zorg dragen voor een goed functionerende directie (benoeming, beoordeling en ontslag van de directeur-bestuurder);
 • functioneren als adviseur en klankbord van de directie;
 • integraal toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie;
 • goedkeuring geven aan statutair vastgelegde strategische beslissingen;
 • het naar buiten uitdragen van de belangen van VHTO (ambassadeursrol).

De Raad van Toezicht komt vier maal per jaar in vergadering bijeen. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij op ad hoc basis beschikbaar zijn voor overleg en aanwezig zijn bij speciale evenementen. Voorzitter en leden voeren hun functie onbezoldigd uit. Er is een vacatieregeling van €1.000 per jaar.

De kandidaat heeft het volgende profiel:

 • een constructief kritische instelling;
 • affiniteit en / of ervaring met de missie van VHTO
 • in staat om op strategisch niveau, en als critical friend, mee te denken over de koers van de organisatie;
 • voldoende tijd en beschikbaarheid;
 • eerdere ervaring als Raad van Toezicht lid is wenselijk.

Naast de bovenstaande algemene kenmerken, worden de volgende specifieke profielen gezocht:

 • Iemand met eindverantwoordelijkheid bij een onderwijsinstelling (van primair onderwijs tot hoger onderwijs) of
 • Iemand met ervaring in marketing en positionering van een merk in media of
 • Een beleidsdeskundige uit Rijksoverheid en / of andere overheden op de thema’s onderwijs, emancipatie, diversiteit of technologie of
 • Iemand die werkzaam is in het Technisch bedrijfsleven

Tijdspad werving RvT-leden – Om continuïteit te waarborgen, treden de nieuwe RvT leden opeenvolgend aan, op basis van onderstaand schema:

 • Lid 1 – juli – december 2021
 • Lid 2 – juli – december 2021
 • Lid 3 – januari – maart 2022

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Geïnteresseerden kunnen tot en met uiterlijk 20 mei 2021 een motivatie en curriculum vitae e-mailen naar vhto@vhto.nl. De selectiecommissie wordt gevormd door (een vertegenwoordiging van) de huidige Raad van Toezicht. De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 25 mei 2021 van 13.00 tot 17.00 en woensdag 26 mei 2021 van 9.00 tot 13.00, met een afrondend gesprek met de directeur van VHTO in de weken daarna.


Sluit 20 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"