VoorzitterimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype
Bezoldiging Bezoldigde functie l € 3.450 euro p/m en vergoeding van onkosten.
Plaats Den Haag
Reageren vóór 29 juni 2018

Naam organisatie
De Landelijke Clientenraad (LCR)
Provincie
Zuid-Holland
Profiel bedrijf

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is een wettelijk ingesteld overlegorgaan voor landelijke cliëntenbelangenorganisaties en cliëntenraden en is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid op de terreinen werk en inkomen. De LCR biedt een kader voor integrale betrokkenheid van de representatieve cliëntenorganisaties van pensioen- en uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden en mensen met een handicap of chronische ziekte bij beleidsontwikkeling. Daartoe overlegt de LCR onder andere met ministeries, UWV, SVB en Gemeenten.

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Bestuur De Landelijke Clientenraad (LCR)
Zoekt per
1 januari 2019
Profiel functie

De voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad is het gezicht van de Raad, bestaande uit 18 leden. De voorzitter heeft een belangrijke taak bij het naar buiten vertegenwoordigen van de LCR en het positioneren in het bestuurlijk krachtenveld. Hij/zij is in staat het perspectief van mensen in de sociale zekerheid in te brengen.

Het is de taak van de voorzitter om de verschillende opvattingen in de Raad bijeen te brengen en op heldere en overtuigende wijze naar buiten te brengen. De voorzitter verzorgt inleidingen en neemt deel aan fora op congressen en bijeenkomsten.

Van de voorzitter wordt verder verwacht dat zij/hij leden kan binden en stimuleren tot een bijdrage, initiatiefrijk en resultaatgericht is en oog heeft voor menselijke verhoudingen.

De raad en de voorzitter worden bijgestaan door een klein bureau. Dit team bestaat uit twee inhoudelijke medewerkers (ambtelijk secretaris/directeur en beleidsadviseur) en twee parttime secretariële medewerkers. De voorzitter heeft geen rol in de leiding van het bureau, maar maakt wel onderdeel uit van het inhoudelijk bureauoverleg.

Profiel kandidaat

Bij de Landelijke Cliëntenraad ontstaat op 1 januari 2019 een vacature voor

Onafhankelijk Voorzitter
4 dagdelen per week

De nieuwe voorzitter heeft het volgende profiel:

  • Academisch werk- en denkniveau;
  • Uitgebreide en actuele kennis van en inzicht in de sociale zekerheid en de uitvoering daarvan;
  • Sterke communicatieve vaardigheden, op allerlei niveaus, verbaal en schriftelijk;
  • Gevoel voor overleg- en onderhandelingssituaties en affiniteit met het omgaan met verschillende belangen van partijen, gekoppeld aan een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
  • Zicht op maatschappelijke ontwikkelingen;
  • Analytisch, strategisch en conceptueel vermogen;
  • In staat zijn om relaties en netwerken op te bouwen;
  • Tact, zorgvuldigheid, doorzettingsvermogen, geduld en stressbestendigheid.

Arbeidsvoorwaarden

Wat biedt de Landelijke Cliëntenraad?

Bij de LCR bent u actief in een omgeving met een bijzondere dynamiek. Dicht bij de politiek, met allerlei partijen met uiteenlopende belangen.

Het tijdsbeslag van de voorzitter voor het uitvoeren van de taken is 4 dagdelen. Deze zijn flexibel in te vullen.

De voorzitter ontvangt een vergoeding van 3.450 euro bruto per maand voor de 4 dagdelen per week en een vergoeding van onkosten.

 

Informatie en solliciteren

 

Wilt u meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Else Roetering (algemeen directeur/ambtelijk secretaris) of Janny Hoeflak (vicevoorzitter) via het bureau van de LCR, bereikbaar op telefoonnummer 070-349 97 90 (maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 14.00 uur). Enthousiast geworden? Dan ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief en cv. U kunt deze tot 28 juni 2018 per e-mail sturen naar .

 

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

 

Meer informatie over de LCR is beschikbaar op deze website.

2018-06-08T07:40:37+00:00