Voorzitterimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Energie, milieu en water
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Overveen

Naam organisatie
Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Profiel bedrijf

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, uniek duingebied tussen Zandvoort, Haarlem en IJmuiden, staat onder grote belangstelling. Tegelijk hebben de samenwerkende partners grote ambities op het gebied van duurzame recreatie en natuurbeheer. Welke slagvaardige en verbindende voorzitter verstaat de kunst om meerwaarde te creëren voor de natuur en de natuurbeleving?

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland strekt zich uit van Zandvoort tot IJmuiden. Een 3.800 hectare grote oase van rust in de bruisende Randstad. Het steeds verrassende duingebied, van landgoederen langs de buitenrand, via woeste duinen naar het Noordzeestrand, is het leefgebied van talloze bijzondere dieren en planten. Unieke natuur, zowel het bewonderen als het beschermen waard.

Nationaal Park: de organisatie

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is één van de twintig Nationale Parken die Nederland rijk is. Het is in 1995 ontstaan uit een samenwerkingsverband van de terreinbeheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, PWN en particuliere eigenaren, IVN, de omliggende gemeenten Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Velsen en de provincie Noord-Holland.

Gezamenlijk werken alle partners in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland aan het voortbestaan van een natuurgebied van grote internationale klasse. Daarnaast nemen honderden vrijwilligers inmiddels een onmisbare plaats in het Nationaal Park in. Het bestuur van het Nationaal Park wordt gevormd door het Overlegorgaan. Het Nationaal Park zoekt een voorzitter die zich met de partners gaat richten op de bescherming en natuurontwikkeling van dit bijzondere duingebied.

Onze ambitie

Om de natuurwaarden verder te kunnen verhogen, duurzaamheid te garanderen, bezoekers beter te kunnen ontvangen en een slimmere spreiding te kunnen realiseren, zet het Nationaal Park in op schaalvergroting door:

  • samenwerking met andere beheerders in het Natura 2000-gebied;
  • meer samenwerking met en een betere aansluiting op de groengebieden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA);
  • de instelling van een regionale recreatieve zonering;
  • de verbinding te zoeken met (regionale) partijen in het licht van de landelijke ontwikkeling;
  • samenwerking met andere nationaal parken;
  • de ontwikkeling van een gepaste governance structuur.

2018-07-07T09:52:13+00:00