Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK)

Voorzitter Bestuur

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 1 september 2020


Omschrijving Vacature

De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) is met ingang van 1 januari 2021 op zoek naar een voorzitter voor een termijn van drie tot maximaal zes jaar.

Over de VNK

De VNK, opgericht in 1939, is een actieve beroepsvereniging voor kunst- en architectuurhistorici in Nederland en heeft momenteel circa 850 leden. De VNK zet zich op verschillende manieren in voor deze beroepsgroep die werkzaam is op diverse deelterreinen van de kunst- en architectuurgeschiedenis. De VNK beoogt het contact tussen haar leden te bevorderen en biedt een platform voor kennisuitwisseling, discussie en advies over vak gerelateerde kwesties. Ook zet de VNK zich in voor het kunsthistorisch onderwijs en onderzoek. Daartoe reikt zij bijvoorbeeld een tweetal kunsthistorische prijzen uit, de Karel van Manderprijs en de Jan van Gelderprijs. De VNK organiseert verschillende activiteiten voor haar leden, zoals de jaarlijkse Kunsthistorische Dag, workshops en borrels. De VNK is gericht op samenwerking met relevante externe partners. Belangrijke veranderingen de afgelopen jaren waren de geheel vernieuwde website, de introductie van het institutioneel steunlidmaatschap en een nieuw meerjarenbeleidsplan.

 

Over het bestuur van de VNK

Het bestuur van de VNK bestaat uit acht personen, het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en vijf sectievoorzitters (Universiteiten, Musea, Architectuur, Zelfstandigen en Educatie) die elk hun eigen sectie(besturen) aansturen. Het huidige bestuur vormt een goed functionerend en enthousiast team dat wordt ondersteund door een externe office manager. Het bestuur vormt tevens het Nederlandse Nationale Comité voor de Kunstgeschiedenis in de zin van Artikel III van de statuten van de CIHA (Comité International d’Histoire de l’Art).

 

Wie wij zoeken

Als voorzitter ben je het gezicht van de VNK naar buiten toe, voor zowel binnen als buiten het vakgebied. Je hebt een warm hart voor alle facetten en beroepsbeoefenaars van het kunsthistorische veld. Je geniet bekendheid onder een brede groep kunsthistorici en beschikt over een uitgebreid kunsthistorisch netwerk. Je hebt een sterke academische achtergrond, waardoor de connectie met de wetenschappelijke basis van het vak kunstgeschiedenis gewaarborgd blijft. Het is van belang dat je de actuele ontwikkelingen binnen de kunst- en cultuursector op de voet volgt en daar ook voor openstaat.

Je omarmt het vernieuwde beleid dat het huidige VNK-bestuur voor ogen heeft, maar bent kritisch en hebt zelf ook beleidsmatige ideeën. Bestuurlijke ervaring is een vereiste voor deze functie.

 

Wat je doet

Je voert in nauwe samenwerking met het bestuur het vernieuwde meerjarenbeleidsplan van de VNK uit, maar geeft ook richting en inhoud aan de verdere ontwikkeling van de VNK. Samen met de penningmeester ga je actief op zoek naar nieuwe institutionele steunleden en andere vormen van fondsenwerving. Dit is nodig voor een gezond financieel draagvlak en de verdere professionalisering van de VNK. Als voorzitter zit je zes keer per jaar een bestuursvergadering voor. Daarnaast leid je de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die plaatsvindt tijdens de Kunsthistorische Dag. De voorzitter van de VNK is ook voorzitter van de jury van de Karel van Manderprijs. Je levert eveneens een actieve bijdrage aan het digitale Bulletin van de VNK, dat drie keer per jaar verschijnt.

 

Wat wij bieden

Als voorzitter van de VNK bevind je je in het hart van kunsthistorisch Nederland. Je krijgt de kans om samen met een goed en fijn team de zichtbaarheid van VNK als professioneel netwerk en veelkleurige beroepsorganisatie verder vorm en inhoud te geven.

Deze functie is onbezoldigd.

 

Kandidaten wordt verzocht vóór 1 september te reageren via secretaris@kunsthistorici.nl. Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met de voorzitter van de sollicitatiecommissie, Lisette Luijkx (info@lisetteluijkx.nl). Voor inhoudelijke informatie over de functie is Annette de Vries, voorzitter VNK, bereikbaar (06-36202657).

organisatie logo

https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2020/08/VNK-kunsthistorici.jpg
Informatie- en Sollicitatiegegevens

Sluit 1 september 2020
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"