Voorzitter Bestuurimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Roosendaal

Naam organisatie
De Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)
Profiel bedrijf

De Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg, hierna te noemen TCZ, draagt zorg voor de instandhouding en de kwalitatieve ontwikkeling van de tuchtrechtspraak conform het tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren binnen de complementaire en alternatieve gezondheidszorg.

Deze tuchtrechtspraak heeft betrekking op leden van beroepsorganisaties voor binnen de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, waarmee de TCZ schriftelijk overeengekomen is om de tuchtrechtspraak voor hen te verzorgen;

Daarnaast wil TCZ ondersteuning en advisering bieden aan de beroepsorganisaties die binnen het kennisgebied van de TCZ vallen.

2018-12-05T09:08:30+00:00