Voorzitter Bestuurimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Apeldoorn

Naam organisatie
De weekendschool Kids College Apeldoorn (KCA)
Profiel bedrijf

De weekendschool Kids College Apeldoorn (KCA) is een school voor aanvullend ‘onderwijs’ voor gemotiveerde en getalenteerde jongeren van 10 – 14 jaar die een extra kans nodig hebben. Zij krijgen 24 (jaargroepen 1 en 2) resp. 10 (jaargroep 3) zondagmiddagen per jaar les van gastdocenten. Deze gastdocenten zijn maatschappelijk actieve professionals.

Het aantal leerlingen bedraagt jaarlijks – maximaal – 70 (resp. 30, 25 en 15).

Doel
Het doel van de weekendschool is de nieuwsgierigheid van kinderen op een prettige manier te stimuleren en hen inspiratie te laten opdoen voor hun toekomst. Uit ervaringen bij andere weekend-scholen blijkt dat dit een positief effect heeft op het zelfvertrouwen, het toekomst- perspectief en de maatschappelijke betrokkenheid van deze kinderen.

Deskundigheidsgebied
Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in eindverantwoordelijke positie

2018-03-11T09:28:26+00:00