Voorzitter BestuurimageBranche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Onbezoldigde functie l Geen vergoeding.
Plaats Apeldoorn
Reageren vóór 31 maart 2018
deze vacature is niet meer actief ...

Naam organisatie
De weekendschool Kids College Apeldoorn (KCA)
Provincie
Gelderland
Vergaderlokatie
Apeldoorn
Profiel bedrijf

De weekendschool Kids College Apeldoorn (KCA) is een school voor aanvullend ‘onderwijs’ voor gemotiveerde en getalenteerde jongeren van 10 – 14 jaar die een extra kans nodig hebben. Zij krijgen 24 (jaargroepen 1 en 2) resp. 10 (jaargroep 3) zondagmiddagen per jaar les van gastdocenten. Deze gastdocenten zijn maatschappelijk actieve professionals.

Het aantal leerlingen bedraagt jaarlijks – maximaal – 70 (resp. 30, 25 en 15).

Doel
Het doel van de weekendschool is de nieuwsgierigheid van kinderen op een prettige manier te stimuleren en hen inspiratie te laten opdoen voor hun toekomst. Uit ervaringen bij andere weekend-scholen blijkt dat dit een positief effect heeft op het zelfvertrouwen, het toekomst- perspectief en de maatschappelijke betrokkenheid van deze kinderen.

Aantal werkzame personen
1 FTE
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5

 
Bestuur De weekendschool Kids College Apeldoorn (KCA)
Deskundigheidsgebied
Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in eindverantwoordelijke positieNaam organisatie
De weekendschool Kids College Apeldoorn (KCA)
Naam contactpersoon
De heer E. Hemrica
E-mail contactpersoon
penningmeester@kidscollegeapeldoorn.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
31 maart 2018
"Naar begin pagina"
2018-03-11T09:28:26+00:00