Voorzitter BestuurimageBranche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Onbezoldigde functie l Geen vergoeding.
Plaats Apeldoorn
Reageren vóór 31 maart 2018

Naam organisatie
De weekendschool Kids College Apeldoorn (KCA)
Provincie
Gelderland
Vergaderlokatie
Apeldoorn
Profiel bedrijf

De weekendschool Kids College Apeldoorn (KCA) is een school voor aanvullend ‘onderwijs’ voor gemotiveerde en getalenteerde jongeren van 10 – 14 jaar die een extra kans nodig hebben. Zij krijgen 24 (jaargroepen 1 en 2) resp. 10 (jaargroep 3) zondagmiddagen per jaar les van gastdocenten. Deze gastdocenten zijn maatschappelijk actieve professionals.

Het aantal leerlingen bedraagt jaarlijks – maximaal – 70 (resp. 30, 25 en 15).

Doel
Het doel van de weekendschool is de nieuwsgierigheid van kinderen op een prettige manier te stimuleren en hen inspiratie te laten opdoen voor hun toekomst. Uit ervaringen bij andere weekend-scholen blijkt dat dit een positief effect heeft op het zelfvertrouwen, het toekomst- perspectief en de maatschappelijke betrokkenheid van deze kinderen.

Aantal werkzame personen
1 FTE
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Bestuur De weekendschool Kids College Apeldoorn (KCA)
Zoekt per
8 maart 2018
Deskundigheidsgebied
Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in eindverantwoordelijke positie
Profiel functie

Het Bestuur van de Stichting Weekendschool KCA bestaat momenteel uit 6 personen (voorzitter, secretaris/penningmeester, plaatsvervangend voorzitter en drie leden). Het bestuur draagt de (eind)verantwoordelijkheid voor de school, bepaalt het beleid en schept de voorwaarden om het beleid te kunnen uitvoeren (o.a. zorg voor de financiering). Voor hun werkzaamheden ontvangen de bestuursleden geen vergoeding.

Het management van de school bestaat uit een team van 3 personen: 2 bestuursleden (voorzitter en secretaris/penningmeester) en de Projectcoördinator. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding (adviesfunctie t.b.v. het Bestuur) en de dagelijkse – operationele – bedrijfsvoering.

De dagelijkse schoolleiding is in handen van de Projectcoördinator. Deze wordt daarin bijgestaan door de Adjunct-projectcoördinator en een secretarieel/administratieve kracht. Zij vormen de vaste staf en zijn in dienst van KCA (totaal 1 fte).

De uitvoering van de lessen worden begeleid door vrijwilligers – in totaal 15 – die aan KCA verbonden zijn op grond van een vrijwilligersovereenkomst. De lessen worden verzorgd door een steeds wisselende groep van gastdocenten – in totaal 50-55 per jaar – , allen werkzaam in het bedrijfsleven of bij maatschappelijke organisaties en -instellingen.

 

Activiteiten

 • leiden bestuursvergadering (10x per jaar à 1,5 uur)
 • leiden bijeenkomsten schoolleiding (10x per jaar à 1,5 uur
 • bijwonen (1x per 2 maanden als streven) op de zondagmiddag van lessen en/of vrijwilligersbijeenkomsten
 • optreden bij KCA-events: (o.a.) opening schooljaar, open dag, ouderbijeenkomst, certificaatuitreiking e.a.
 • vervullen van algemene PR-activiteiten, zowel in contacten met de media als aanwezigheid bij relevante (netwerk)bijeenkomsten.
Profiel kandidaat
 • maatschappelijk betrokken
 • onderschrijven doelstellingen van KCA
 • hbo of universitair werk- en denkniveau
 • bestuurlijke ervaring (opgedaan binnen een vrijwilligersorganisatie is pré)
 • beleidsbepaler en daarin belangenafwegingen kunnen maken
 • kennis van de onderwijssector, overheid en/of het ondernemen
 • beschikken over relevant netwerk binnen de gemeente Apeldoorn
 • teamspeler en bruggenbouwer
 • positieve en kritische grondhouding
 • gecommitteerd en voldoende beschikbaar
 • van onbesproken gedrag (goedkeurende VOG / screeningsprofiel: algemeen)


Aanvullende competenties voorzitter

 • bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in eindverantwoordelijke positie
 • snel kunnen reageren bij onvoorziene omstandigheden

Arbeidsvoorwaarden
 • Tijdsbesteding
  Indicatieve tijdsbesteding: gemiddeld per maand 12-20 uur.
  Kandidaten die zich herkennen in bovenstaand profiel worden van harte uitgenodigd te reageren. Een interessante bestuursfunctie bij een ambitieuze maatschappelijk betrokken stichting op het gebied van onderwijs en ontwikkeling van kinderen in Apeldoorn.
 • Nadere Informatie kunt u indien gewenst vooraf telefonisch verkrijgen :
  bij de heer H. (Hans) Wegter, bestuurslid en voorzitter selectiecommissie – telefoon: 055-5393764 (werk) bij de heer J. (Jelle) Reitsma, huidige voorzitter van het bestuur – telefoon: 055-3555890
 • Zie voor nadere – algemene – informatie: www.kidscollegeapeldoorn.nl

 

Belangstelling?
Het aangeven van belangstelling graag door middel van een korte motivatiebrief + beknopt CV, – per e-mail – aan het Bestuur van KCA, t.a.v. de heer Eelke Hemrica – secretaris/penningmeester: penningmeester@kidscollegeapeldoorn.nl

Uw reactie zien wij graag z.s.m. – doch uiterlijk 30 maart 2018 – tegemoet. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 17 april.Naam organisatie
De weekendschool Kids College Apeldoorn (KCA)
Naam contactpersoon
De heer E. Hemrica
E-mail contactpersoon
penningmeester@kidscollegeapeldoorn.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
31 maart 2018
"Naar begin pagina"
2018-03-11T09:28:26+00:00