voorzitter – bestuursvoorzitterimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Vereniging
Plaats Bunnik

Naam organisatie
Parkinson Vereniging
Profiel bedrijf

De Parkinson Vereniging is een middelgrote patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en hun naasten. De vereniging, die gevestigd is te Bunnik, telt zo’n 9.000 leden. Hiervan zetten ruim 500 mensen zich in als vrijwilliger. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

Deskundigheidsgebied
Ruime bestuurlijk ervaring

2018-05-17T10:29:56+00:00