Voorzitter College van ToezichtimageBranche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Beroepsvereniging
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Utrecht
Reageren vóór 1 februari 2018

Naam organisatie
Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
Provincie
Utrecht
Vergaderlokatie
Utrecht
Profiel bedrijf

De Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) is een landelijke beroepsvereniging met bijna 8.000 leden. Leden van de vereniging zijn academisch geschoold. De meeste leden zijn pedagoog en werkzaam in dienstverband of eigen praktijk.

Aantal werkzame personen
10-20 FTE
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
College van Toezicht Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
Zoekt per
1 september 2018
Profiel functie

De NVO vindt het van groot belang dat haar leden zich in hun beroepsmatig handelen laten leiden door de Beroepscode van de vereniging. Om de kwaliteit van het beroepsmatig handelen te bewaken en te verbeteren moet dit handelen getoetst kunnen worden. De NVO heeft hiervoor twee tuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Beide Colleges hebben tot taak de beoordeling van klachten over het beroepsmatig handelen van leden van de vereniging. Toetsing vindt onder meer plaats aan de Beroepscode. Het College van Toezicht beoordeelt klachten in eerste aanleg en doet schriftelijk uitspraak. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep. De Colleges hanteren een Reglement waarin hun taken en bevoegdheden staan omschreven.

 

Recent zijn de Beroepscode en het Reglement herzien en opnieuw vastgesteld.

 

Beide Colleges hebben een onafhankelijk voorzitter met een juridische achtergrond. De leden van de Colleges zijn lid van de NVO. Ondersteuning vindt plaats door een ambtelijk secretaris die jurist is. De Colleges vergaderen in Utrecht (nabij CS).

 

Profiel kandidaat

Wegens het terugtreden van de huidige voorzitter per 1 september 2018 is het College van Toezicht op zoek naar een

Voorzitter College van Toezicht

 

Als voorzitter 

  • heeft u een afgeronde universitaire juridische opleiding;
  • heeft u brede kennis en ervaring op juridisch gebied, bij voorkeur opgedaan in een rechtsprekende of vergelijkbare functie;
  • heeft u aantoonbaar interesse in het pedagogisch werkveld;
  • bent u een verbindende persoonlijkheid met uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • kunt u zich boven partijen stellen en een onpartijdig onafhankelijk oordeel vellen;
  • heeft u gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; 
  • heeft u belangstelling voor en inzicht in het verenigingsbeleid.

 

De voorzitter heeft een onafhankelijke positie en kan geen lid zijn van de NVO.

 

De voorzitter wordt door het Bestuur benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna kan deze periode nog eenmaal voor vier jaar worden verlengd.

 


Arbeidsvoorwaarden

Vergoeding
De voorzitter ontvangt een vacatievergoeding.

 

Meer informatie
Informatie over de vacature kunt u inwinnen bij mevrouw mr. J. (Joske) Siemons, ambtelijk secretaris, telefoonnummer 06-27027916.

 

Procedure
De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden: woensdag 7  februari  (tot 14  uur ) of   donderdag 22 februari 2018  (ochtend) op het bureau NVO.

 

Indien u belangstelling heeft voor deze vacature wordt u verzocht voor 1 februari 2018 te reageren. U kunt uw reactie met motivatie en curriculum vitae sturen naar: Collegevantoezicht@nvo.nl

 

U kunt ook per post reageren:

NVO College van Toezicht
t.a.v. mevrouw mr. J. Siemons, ambtelijk secretaris
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrechthttps://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2017/12/nvo4bcn.jpg
Naam organisatie
Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
Naam contactpersoon
mevrouw mr. J. Siemons
Telefoon contactpersoon
06-27027916
E-mail contactpersoon
Collegevantoezicht@nvo.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
1 februari 2018
"Naar begin pagina"
2017-12-21T12:46:27+00:00