Vereniging PCOB

Voorzitter Landelijk Bestuur

Politiek strategisch denken en handelen in een complex krachtenveld