Voorzitter – Lid Rvtimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Kunst en cultuur
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Sichting
Plaats Nijmegen

Naam organisatie
Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ)
Profiel bedrijf

De Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid levert in opdracht van zes subsidiërende gemeenten (Beuningen, Berg en Dal, Heumen, Lingewaard, Nijmegen en Overbetuwe) het bibliotheekwerk voor zo’n 350.000 inwoners. De Bibliotheek staat bekend als een organisatie die literatuur en leesplezier faciliteert. Daarnaast is de bibliotheek in groeiende mate een maatschappelijke partner die uitdagingen in de samenleving aanpakt, zoals laaggeletterdheid en digibetisme. Deze functie van de bibliotheek is vastgelegd in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB). De werk- en leefomgeving vraagt steeds meer van de taalvaardigheid en digitale vaardigheid van burgers. Tegelijkertijd is 1 op de 9 inwoners in Nederland laaggeletterd of digitaal onvoldoende vaardig om mee te kunnen doen in de maatschappij. Dit kost de samenleving jaarlijks 1 miljard euro.

De missie van de bibliotheek is het prikkelen van mensen om zich te ontplooien. We bieden laagdrempelig de gelegenheid om kennis op te doen en te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. We willen mensen verrijken met verhalen, kennis en vaardigheden. Zo leveren we een essentiële bijdrage aan persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling binnen deze (kennis)samenleving.

2018-06-03T08:43:54+00:00