Voorzitter – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l Honoreringsregeling voor toezichthouders is i.o.
Plaats Franeker
Reageren vóór 31 mei 2018
deze vacature is niet meer actief ...

Naam organisatie
De Skule Welzijn
Provincie
Friesland
Profiel bedrijf

De Skûle Welzijn (De Skûle) is de regionale instelling voor het sociale domein ten behoeve van de inwoners van de gemeenten Waadhoeke en Harlingen in Noordwest Friesland. Wij werken aan het vinden en verbinden van de burger en buurt, voor jong en oud, en voor mensen in hun kwetsbaarheid en kracht. Ons doel is ontplooiingsmogelijkheden en zelfredzaamheid te vergroten voor hen die dat nodig hebben, het bieden van een steuntje in de rug voor degenen die maatschappelijk dreigen af te haken en het versterken van de maatschappelijke cohesie en gemeenschapszin. De Skûle versterkt eigen kracht, presentie en samenwerking. In de nieuwe strategische planperiode (2019-2021) komen veel nieuwe ontwikkelingen op De Skûle af. 

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5

 
Raad van Toezicht (RvT) De Skule WelzijnNaam organisatie
De Skule Welzijn
Naam contactpersoon
Mw. C. Wijntjes
Telefoon contactpersoon
085 - 773 41 70
E-mail contactpersoon
talentontwikkeling@erkendetoezichthouder.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
31 mei 2018
"Naar begin pagina"
2018-05-10T17:57:29+00:00