Voorzitter – Lid RvTimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Franeker

Naam organisatie
De Skule Welzijn
Profiel bedrijf

De Skûle Welzijn (De Skûle) is de regionale instelling voor het sociale domein ten behoeve van de inwoners van de gemeenten Waadhoeke en Harlingen in Noordwest Friesland. Wij werken aan het vinden en verbinden van de burger en buurt, voor jong en oud, en voor mensen in hun kwetsbaarheid en kracht. Ons doel is ontplooiingsmogelijkheden en zelfredzaamheid te vergroten voor hen die dat nodig hebben, het bieden van een steuntje in de rug voor degenen die maatschappelijk dreigen af te haken en het versterken van de maatschappelijke cohesie en gemeenschapszin. De Skûle versterkt eigen kracht, presentie en samenwerking. In de nieuwe strategische planperiode (2019-2021) komen veel nieuwe ontwikkelingen op De Skûle af. 

2018-05-10T17:57:29+00:00