Voorzitter Raad Toezicht – RvTimageBranche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Klazienaveen
Reageren vóór 24 augustus 2018

Naam organisatie
Esdal College
Provincie
Drenthe
Profiel bedrijf

De organisatie
Het Esdal College is een openbare brede scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school bestaat uit zes afzonderlijke locaties, elk met een eigen cultuur, studierichtingen en onderwijsaanbod. Op centraal niveau kent het Esdal College een bestuursbureau van geringe omvang. 

Met een leerlingaantal van circa 3.000 leerlingen is het Esdal College een van de grotere scholengemeenschappen in Drenthe. Als gevolg van krimp wordt de komende jaren een daling van het aantal leerlingen van 25% verwacht. De scholengemeenschap biedt werkgelegenheid aan circa 375 medewerkers. 

Uitgangspunt voor het Esdal College is het openbare karakter. Door de structuur met verschillende locaties wordt de kleinschaligheid van het onderwijs gewaarborgd. 

De financiële situatie, afgemeten aan onder meer het weerstandsvermogen van het Esdal College, is goed (zie jaarverslag). 

De Esdal visie
We willen bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen in een belangrijke fase van hun leven, waarin ze verregaande beslissingen moeten nemen die bepalend zijn voor de rest van hun leven. We bieden daartoe goed onderwijs en goede ondersteuning op een fijne school vanuit de kernwaarden inspireren, presteren en respecteren. 

Ambities
Op het Esdal College hebben wij vier leidende ambities, centraal in de ambities staat het woord ‘aandacht’. Daarmee bedoelen we dat we aandachtig en in verbinding continu werken aan onze belangrijkste doelstelling: bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen. 

Onze vier ambities zijn:
• Onze leerling staat centraal
• Onze docent maakt het verschil
• Verbinden met de omgeving van de leerling
• We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet 

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
 Esdal College
Zoekt per
7 juli 2018
Profiel functie

De rechtspersoon van het Esdal College is de stichting Stichting Esdal College, Scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs in Emmen en omstreken. 

De stichting kent een directeur/bestuurder en een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden.

Profiel kandidaat

Als gevolg van het aanvaarden van een bestuursfunctie binnen het VO, is de voorzitter recentelijk vrijwillig afgetreden. Derhalve is de raad van toezicht op zoek naar een nieuwe voorzitter van de raad. 

Algemene eisen aan de raad van toezicht als geheel 

 • Maatschappelijk heterogene samenstelling
 • Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders
 • Werken volgens de Code Goed Onderwijsbestuur VO
 • Binding met de regio

 

Profiel lid raad van toezicht

 • Heeft binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie, zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan
 • Is onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon)
 • Heeft een brede maatschappelijke belangstelling
 • Heeft inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen
 • Heeft aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in complexere organisaties
 • Is principieel voorstander van het openbaar onderwijs
 • Beschikt over een breed netwerk
 • Is goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden
 • Is standvastig, maar bereid tot concessies en consensus
 • Beschikt over (helikopter)kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexere organisatie
 • Onderschrijft de Integriteitscode van het Esdal College

 

Profiel van de voorzitter
Naast het algemene profiel wordt gezocht naar een voorzitter met de volgende kenmerken: 

 • Heeft affiniteit met het VO, ervaring in het VO is een pré
 • Is procesgericht en een bruggenbouwer
 • Is verbindend en inspirerend
 • Heeft ervaring als voorzitter en de daaruit voortvloeiende taken
 • Vertegenwoordigt de raad naar buiten
 • Heeft ervaring met samenwerkingsvraagstukken tussen organisaties
 • Is in staat om de raad optimaal te laten presteren

Deze extra taken als voorzitter vragen meer inzet qua uren dan van de andere leden van de raad van toezicht gevraagd wordt. 

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar kandidaten die de diversiteit van de raad vergroten. 

 


Arbeidsvoorwaarden

Ingangsdatum: nader te bepalen

Procedure
Uw gemotiveerde reactie en een uitgebreid CV kunt u vóór vrijdag 24 augustus 2018 sturen naar: solliciteren@esdalcollege.nl, onder vermelding van vacaturenummer: 2018VRVT01. 

Planning selectiegesprekken
Eerste ronde selectiegesprekken : 3 en/of 4 september 2018 van 18.00-21.00 uur Tweede ronde selectiegesprekken : 10 september 2018 van 18.00-21.00 uur 

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.esdalcollege.nl.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer mr. E. Voorberg, secretaris raad van toezicht, via e.voorberg@esdalcollege.nl of via 088 000 9600. 

2018-07-10T08:00:06+00:00