Voorzitter Raad Toezichtimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Den Bosch

Naam organisatie
Juvans Maatschappelijk Werk & Dienstverlening en Welzijn Divers
Profiel bedrijf

Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (hierna; Juvans) en Welzijn Divers (hierna; Divers) gaan begin 2019 samen (juridische fusie 1 januari 2019) en daarmee ontstaat een brede welzijnsorganisatie (200 fte medewerkers, 1200 vrijwilligers) met een sterke positie in de Meierij en Midden-Brabant op het terrein van basisondersteuning, leefbaarheid, veiligheid, wonen, welzijn en zorg. 

Juvans en Divers zullen met de fusie meerwaarde bieden aan de diverse stakeholders en zetten met elkaar in op een gevarieerd dienstverleningspakket waarin maatschappelijk werk en welzijnswerk herkenbare diensten zijn voor opdrachtgevers en bewoners. Van individuele en collectieve voorzieningen tot ondersteuning op maat voor de bewoners. Daarbij zal rekening worden gehouden met de grote diversiteit in lokale uitvoeringspraktijken, context en dynamiek van de elf gemeenten in de Meierij en Midden-Brabant. 

De nieuwe organisatie ontwikkelt zich de komende jaren tot dé regionale basisvoorziening en uitvoeringspartner van gemeentelijke opdrachtgevers. Aanspreekbaar op haar rol in maatschappelijke en sociale vraagstukken en sterk in de innovatie van dienstverlening die past bij de ontwikkelingen in de maatschappelijke vraag en het beleid van de betrokken gemeenten.

2018-11-05T11:25:56+00:00