Stichting Destion

Voorzitter RvC

Economisch profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Woningbouw | Bezoldigde functie | Gennep | Limburg
Sluit 10 februari 2022


Omschrijving Vacature

 

Destion is een stichting die statutair wordt bestuurd door een directeurbestuurder. Het is de taak van de Raad van Commissarissen om toezicht te houden op het bestuur en de algemene gang van zaken en om de directeurbestuurder met raad en advies bij te staan. De raad bestaat uit vijf personen. Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat deze bestaat uit een multidisciplinair team waarvan ieder lid vanuit zijn eigen deskundigheid de rol van kritische toezichthouder vervult.

Als tijdsinvestering voor deze functie kunt u jaarlijks rekenen op vijf tot zes bijeenkomsten, voornamelijk in de avonduren. Hier komt de noodzakelijke voorbereidingstijd bij en verdieping van de algemene sectorkennis. Ook zijn commissarissen verplicht een aantal PE-punten per jaar te behalen. Voor de commissarissen is een vast jaarhonorarium vastgesteld.

De Raad van Commissarissen is op zoek naar een voorzitter met een juridisch en economisch profiel (HBO+ of academisch niveau). We vinden het belangrijk dat deze persoon binding heeft met de regio waarin Destion werkzaam is. De kandidaat die wij zoeken herkent zichzelf in de onderstaande profielen:

Voorzittersprofiel

 • Is een verbindende en waar nodig sturende en stuwende kracht in verschillende processen.
 • Vormt de agenda en heeft kennis van vergadertechniek.
 • Weet de discussie in de raad, of met de directeurbestuurder, waar nodig te stimuleren of af te remmen.
 • Bewaakt voortdurend de vastgestelde lijn in het beleid.
 • Schakelt tussen de Raad van Commissarissen en de directeurbestuurder.
 • Draagt zorg voor afgewogen collegiale besluitvorming in de raad.
 • Kan externe contacten onderhouden, waarbij gevoel voor omgaan met publiciteit en de media van belang is.

 

Algemeen kwaliteitsprofiel

 • Beschikt over analytisch vermogen en is besluitvaardig.
 • Kan denken op strategisch niveau.
 • Heeft een brede maatschappelijke interesse.
 • Is in staat scherpe discussies collegiaal te voeren.
 • Neemt regels en verantwoordelijkheden in acht.
 • Weet waarop hij/zij dient te sturen en kan de juiste vragen stellen.
 • Heeft kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Onderhoudt een maatschappelijk netwerk.
 • Is bekend met de regio waarin Destion werkt.
 • Heeft het vermogen te kunnen functioneren als klankbord voor de directeurbestuurder.
 • Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand.
 • Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen Destion.

 

Juridisch/economisch kwaliteitsprofiel

 • Heeft kennis van en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder wet- en regelgeving, contractvorming en eventueel procesrecht.
 • Heeft ervaring met bijvoorbeeld: bestuursrecht, overeenkomstenrecht, bouwrecht, notariële werkzaamheden e.d.
 • Heeft gevoel voor en inzicht in juridische complicaties bij de planning en uitvoering van projecten.
 • Heeft kennis van vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming.
 • Heeft belangstelling voor financieel-economische vraagstukken en financiële managementtechnieken.
 • Heeft kennis van het beoordelen van investeringsbeslissingen op risico en beleidsgevolgen.

 

Autoriteit woningcorporaties (Aw)

Op basis van de Woningwet hebben we ons te houden aan de wettelijke kaders bij benoeming. De kandidaat die in aanmerking komt voor benoeming, wordt door de Autoriteit woningcorporaties namens de minister getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Nadat we een positieve zienswijze hebben ontvangen van de Aw zal de raad de commissaris benoemen voor een periode van vier jaar.

Hier doe je het voor

Destion is dé woningcorporatie van noordelijk Noord-Limburg en volgens de Aedes Benchmark ook de beste corporatie van Nederland. Wij verhuren ongeveer 2.500 woningen en maatschappelijk vastgoed in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook & Middelaar. Op een eigen en grensverleggende wijze zorgen wij voor goede sociale woningen.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Upload uw cv en motivatiebrief vóór 10 februari 2022 als Word- of PDF-bestand via onderstaande sollicitatiebutton. Wilt u meer weten over de functie of over werken bij Destion? Neem contact op met Guus Heutink, bereikbaar via 0485 55 08 80.

Download hier de PDF versie van de vacature.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 10 februari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"