Voorzitter Raad van Toezichtimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Amstelveen

Naam organisatie
Brentano
Profiel bedrijf

Brentano is een ouderenzorgorganisatie in Amstelveen. In en vanuit verschillende woon/zorgcom-plexen en de thuiszorg wordt ondersteuning, begeleiding, verzorging en verpleging aan ouderen geboden. De veranderingen in de zorg, zowel het uitbreiden van de thuiszorg als het omzetten van lichte zorg naar zwaardere en complexere zorg en verpleging (doelstelling: 220 verpleeghuis-plaatsen), krijgt de volle aandacht. Brentano kiest hierbij nadrukkelijk voor het continueren van haar zelfstandige en autonome positie. Het in eigen hand nemen van de behandelzorg is hierbij een illustratief voorbeeld.

De ambities van Brentano stellen hoge eisen aan de veranderkracht en flexibiliteit van de medewerkers. Enerzijds gaat het om het leveren van zwaardere en complexere zorg vanuit zelforganiserende teams en anderzijds dienen er resultaten geboekt te worden op het terrein van procesoptimalisatie en kostenreductie. De balans bewaken tussen (investeren in) de gewenste innovatie en het in control zijn/blijven loopt hier als een rode draad doorheen.

Deskundigheidsgebied
Een verbindende én innoverende instelling.

2018-09-04T14:22:49+00:00