Voorzitter Raad van ToezichtimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l De honorering is conform WNT klasse II.
Plaats Amstelveen
Reageren vóór 24 september 2018

Naam organisatie
Brentano
Provincie
Nood-Holland
Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Profiel bedrijf

Brentano is een ouderenzorgorganisatie in Amstelveen. In en vanuit verschillende woon/zorgcom-plexen en de thuiszorg wordt ondersteuning, begeleiding, verzorging en verpleging aan ouderen geboden. De veranderingen in de zorg, zowel het uitbreiden van de thuiszorg als het omzetten van lichte zorg naar zwaardere en complexere zorg en verpleging (doelstelling: 220 verpleeghuis-plaatsen), krijgt de volle aandacht. Brentano kiest hierbij nadrukkelijk voor het continueren van haar zelfstandige en autonome positie. Het in eigen hand nemen van de behandelzorg is hierbij een illustratief voorbeeld.

De ambities van Brentano stellen hoge eisen aan de veranderkracht en flexibiliteit van de medewerkers. Enerzijds gaat het om het leveren van zwaardere en complexere zorg vanuit zelforganiserende teams en anderzijds dienen er resultaten geboekt te worden op het terrein van procesoptimalisatie en kostenreductie. De balans bewaken tussen (investeren in) de gewenste innovatie en het in control zijn/blijven loopt hier als een rode draad doorheen.

Meer info

 
 Brentano
Zoekt per
4 september 2018
Deskundigheidsgebied
Een verbindende én innoverende instelling.
Profiel functie

De Raad van Toezicht bestaat thans uit vier leden (drie vrouwen en een man). De Raad heeft één commissie: de Auditcommissie. De Raad komt zes tot zeven keer per jaar bijeen in het bijzijn van de Bestuurder. Daarnaast kan de Raad voor overleg vaker bijeenkomen en voert een delegatie van de Raad een keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad.

Profiel kandidaat

In verband met een ontstane vacature is Brentano op zoek naar een ervaren voorzitter Raad van Toezicht met een verbindende én innoverende instelling.

Functie-eisen

Van de nieuwe voorzitter worden de volgende competenties verwacht:

 • academisch denk- en werkniveau;
 • algemene en aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaringen;
 • kennis en ervaring als toezichthouder;
 • voldoende beschikbare tijd en commitment; affiniteit met de Amstelveense samenleving;
 • is een stevige en verbindende teamspeler; binnen de Raad van Toezicht, met bestuurder en stakeholders;
 • is aanspreekpunt voor de bestuurder en staat deze met raad en daad terzijde;
 • is zich bewust van de maatschappelijke positie van zorgorganisaties en de rol van professionals daarin;
 • is in staat de belangrijkste ontwikkelingen in de ouderenzorg te duiden en daarop een voor het toezicht betekenisvolle visie te ontwikkelen;
 • heeft aandacht voor zowel de formele rol van toezichthouder als ook voor het informele contact;
 • is analytisch sterk en hanteert een open stijl van communiceren;
 • bereid en in staat te handelen volgens de principes van ‘good governance’ die in zorg en welzijn gelden;
 • weet nieuwe invalshoeken en manieren van ‘kijken naar’ toe te voegen; heeft de vaardigheid om van buiten naar binnen te redeneren en is in staat om nieuwe werelden en gezichtsvelden naar binnen te brengen.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden

Een boeiende, uitdagende positie in een financieel gezonde organisatie. De honorering is conform WNT klasse II.

Procedure/informatie

De gesprekken voor deze functie vinden plaats in de maand oktober (1e gesprekken 8 oktober, 2e gesprekken 17 oktober) in ’t Huis aan de Poel te Amstelveen.

Het streven is om de procedure eind oktober 2018 af te ronden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Betty Ambaum, vice-voorzitter Raad van Toezicht (06-13024821).

Solliciteren

Uw sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en cv, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 24 september 2018, op werving@brentano.nl

Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur gegeven aan een man.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/09/abrentano.jpg
Naam organisatie
Brentano
Naam contactpersoon
Mevrouw B. AmBaum
Mobiel contactpersoon
06-13024821
E-mail contactpersoon
werving@brentano.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
24 september 2018
"Naar begin pagina"
2018-09-04T14:22:49+00:00