Ergotherapie Nederland

Voorzitter Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 15 januari 2023


Omschrijving Vacature

 

Ergotherapie Nederland, de vereniging van en voor ergotherapeuten, kent enthousiaste en betrokken leden. Belangrijke doelstellingen van de vereniging zijn de verdere ontwikkeling van de ergotherapie en het behartigen van de belangen van de leden.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en heeft 3 belangrijke rollen die statutair benoemd zijn, namelijk: toezichtfunctie, werkgeversfunctie en adviesfunctie.

Vanuit deze statutaire omschrijving is men betrokken bij actuele onderwerpen die spelen in de vereniging, het verenigingsbureau en het werkveld. Wij denken, samen met de bestuurder, proactief na over de doorontwikkeling en noodzakelijke focus van de vereniging: wat zijn de vragen van de komende jaren, waar willen we als beroepsgroep en vereniging dan staan en welke inzet is er nodig om daar effectief en duurzaam aan te werken?

De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar met de bestuurder en een aantal keer per jaar zonder de bestuurder. Ook wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd om de strategie uit te werken.
Daarnaast wordt twee keer per jaar de ALV voorgezeten en bijgewoond.

Om de diverse rollen en taken goed te kunnen verdelen, zijn we op zoek naar een persoon die de voorzittersrol kan vervullen, en in dat verband in ieder geval beschikt over de volgende kwaliteiten:
• leiding geven aan een team van toezicht;
• bewaken van de voortgang van de besluitvorming van de raad van toezicht;
• het voorzitten van de ledenvergaderingen en van de vergaderingen van de raad van toezicht;

en tevens:

• wil bijdragen aan de verdere doorontwikkeling van de beroepsvereniging ergotherapie
• een voor de vereniging relevant netwerk in de zorgsector heeft;
• kennis van en ervaring heeft in de zorgsector: van de structuur en de financiering als ook van de
positie van beroepsverenigingen daarin;
• beschikt over bestuurlijke- en toezichthoudende kennis, ervaring en kunde;
• in staat is goed te netwerken;
• bij voorkeur kennis heeft van en/of affiniteit heeft met het vak ergotherapie
• ervaring heeft met financiën en/of bedrijfskundige processen

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brenda Leferink, voorzitter Raad van Toezicht via rvt@ergotherapie.nl of via 06-47324508.

Als u interesse heeft, ontvangen wij graag uw motivatiebrief met curriculum vitae. Deze kan gestuurd worden naar rvt@ergotherapie.nl. U kunt reageren tot uiterlijk 15 januari 2023.


Sluit 15 januari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"