Stichting Erfgoed Gelderland

Voorzitter Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Arnhem | Gelderland
Sluit 1 december 2022


Omschrijving Vacature

 

Erfgoed Gelderland bestaat zowel uit een coöperatie met ruim 235 leden als uit een stichting die optreedt als bureau van de coöperatie en werkt in opdracht van de provincie Gelderland. Het is een kleine organisatie met een groot bereik. Het grootste deel van het budget bestaat uit provinciale subsidie die meerjarig is belegd. Stichting en coöperatie Erfgoed Gelderland hebben een gezamenlijke raad van toezicht en raad van bestuur, bestaande uit een algemeen directeur en een directeur bedrijfsvoering. De provincie Gelderland en de leden van de coöperatie zijn de belangrijkste stakeholders.

De stichting telt ongeveer 22 medewerkers, die samen ruim 14 fte vertegenwoordigen. De raad van toezicht houdt toezicht en fungeert als werkgever én als klankbord en adviseur voor het 2-koppig bestuur. De raad van toezicht telt momenteel zes leden. Zij komt minimaal vijf keer per jaar bijeen. Erfgoed Gelderland onderschrijft de diverse culturele codes en werkt volgens de principes van de WBTR.

Erfgoed Gelderland is per 1-1-2023 op zoek naar een voorzitter van de Raad van Toezicht die

  • Duidelijke binding met Gelderland heeft, bij voorkeur op politiek-bestuurlijk gebied;
  • Affiniteit heeft met erfgoed en de museale wereld;
  • Ervaring heeft met toezichthouden en/of bekend is met de rol van voorzitter bij een organisatie in het publiek-maatschappelijk domein;
  • Over voldoende tijd en energie beschikt om de rol van voorzitter te kunnen vervullen, de vergaderingen voor te zitten en de raad van toezicht als team te laten functioneren;
  • Samen met RvT en RvB werkt aan de ontwikkeling en toekomst van Erfgoed Gelderland;
  • Kan inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van musea, erfgoed en vrijwilligers en daarin kansen ziet voor de rol van Erfgoed Gelderland;

Teamprofiel

De leden van de raad van toezicht opereren collegiaal vanuit hun eigen expertise in het belang van de organisatie. Zij koppelen daarbij hun specifieke deskundigheid aan inzicht en gevoel voor de belangen en achtergronden en de cultureel-politieke context waarin de organisatie opereert. In een diverse samenleving wil Erfgoed Gelderland zelf ook divers zijn en een inclusieve en verbinden rol spelen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de raad van toezicht. Wij zoeken de diversiteit in kwaliteiten en ook in leeftijd, afkomst en achtergrond.

Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid

Het naar behoren functioneren van een raad van toezicht hangt nauw samen met de objectiviteit, onafhankelijkheid en bereidheid tot transparantie van zijn leden. Het is belangrijk dat de raad van toezicht zo is samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij benoeming is het van belang dat er geen tegenstellingen of (schijn van) verstrengeling van belangen in de weg staan of komen te staan.

Voorwaarden

De functievervulling wordt aangegaan voor tenminste een zittingstermijn van vier jaar. De leden ontvangen een vergoeding ter hoogte van de maximale, jaarlijkse, vrijwilligersvergoeding.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

U kunt u brief voorzien van een cv tot en met 30 november 2022 toesturen aan sollicitaties@erfgoedgelderland.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdagochtend 7 december 2022 in Arnhem.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Wingens, directeur/bestuurder Erfgoed Gelderland. Hij is bereikbaar via 06 55155412 of m.wingens@erfgoedgelderland.nl.


Sluit 1 december 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.

"Naar begin pagina"
2022-11-20T09:57:30+01:00