Stichting Bibelot

Voorzitter RvT

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Dordrecht | Zuid-Holland
Sluit 21 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

De Raad van Toezicht van Stichting Bibelot houdt toezicht op het beleid van Bibelot, de uitvoering daarvan en op de algemene zaken van Bibelot. Hij staat de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde en fungeert als adviseur en sparringpartner. Ook geeft de Raad van Toezicht, als vertegenwoordiger van de stichting, invulling aan het werkgeverschap van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht vervult in- en extern een ambassadeursrol, als belangenbehartiger en om verantwoording af te leggen.

De raad schakelt en balanceert tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie innemen en toegankelijk zijn.
De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren.

Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij:

 • affiniteit hebben met het werkterrein van Bibelot;
 • beschikken over kennis en ervaring binnen één van de volgende gebieden: cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk, marketing;
 • beschikken bij voorkeur over ervaring met het houden van toezicht op een soortgelijke stichting;
 • beschikken bij voorkeur over kennis en ervaring op het gebied van cultural governance, organisatieprocessen en het werkgebied van de stichting;
 • in staat zijn om, ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder, onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming;
 • passen binnen de samenstelling van de Raad van Toezicht op het moment van benoeming;
 • scherp en analytisch zijn;
 • integriteit hoog in het vaandel hebben staan en daar ook naar handelen;
 • het vermogen hebben om de strategie van Bibelot te bewaken en het beleid te toetsen;
 • in staat zijn om binnen de raad in teamverband te werken.

De directeur-bestuurder bereidt de agenda voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor en stemt deze af met de voorzitter. De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg voor een goede oordeels- en besluitvorming door de Raad van Toezicht. En ziet erop toe dat de leden kunnen beschikken over de benodigde informatie om hun rol goed te vervullen.

Het is wenselijk dat de voorzitter beschikt over:

 • ervaring als bestuurder, toezichthouder en/of voorzitter;
 • strategisch inzicht, integraal denkvermogen en een op dialoog gerichte stijl;
 • aandacht voor de rol en bijdrage van elke individuele toezichthouder, om zo het collectief vermogen van de raad te benutten;
 • omgevingssensitiviteit;
 • vermogen om te verbinden en te sturen;
 • een politiek netwerk in de regio;
 • en bij voorkeur woonachtig is in Dordrecht of omgeving.

Deze functie is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Nadere informatie over deze vacature is te verkrijgen bij de huidig voorzitter, Martin van Ginkel (mail@martinvanginkel.nl, tel. 06 21 552 470) en bij directeur David van Wijngaarden (directie@bibelot.net, tel. 078 8903320).


Sluit 21 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"