Hospice Haarlem en Omstreken

Voorzitter van het bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht (RvT) i.o.

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Haarlem | Noord-Holland
Sluit 15 september 2022


Omschrijving Vacature

 

Over Hospice Haarlem en omstreken

In 1989 startte Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. (HGH) in alle bescheidenheid en met een aantal enthousiaste mensen haar werk. Meer dan 30 jaar later is het Hospice als zorgvoorziening een fenomeen in de regio met een unieke signatuur en werkwijze. 365 dagen per jaar zetten speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers zich in om de laatste levensfase van terminaal zieke mensen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Zorgvuldig afgestemd op de wensen van de zieke en diens naasten, verlenen zij ondersteuning bij de mensen thuis of in het sfeervolle Hospice Huis, in aanvulling op en in nauwe samenwerking met de professionele zorgverleners. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.hospicehaarlem.nl.

Bestuur

Het bestuur van HGH is momenteel een bestuur ‘op afstand’. Het bestuur heeft besloten over te gaan naar het Raad van Toezichtmodel (RvT). Onderdeel van dit omvormingsproces is het opstellen van nieuwe statuten en aanvullende reglementen en het vormgeven aan een werkwijze die past bij een RvT model. In de samenstelling van het bestuur / RvT wordt gestreefd naar diversiteit en een evenwichtige spreiding van deskundigheid en kennis. De leden van bestuur/RvT vervullen hun taken onbezoldigd.

Vacature
Momenteel is er een vacature voor een voorzitter van het bestuur, respectievelijk de RvT.
Deze positie is onbezoldigd.

 

Profiel voorzitter

De voorzitter

 • Onderschrijft de missie en de visie van de stichting en de strategische koers zoals is vastgelegd in

  het meerjarenbeleidsplan 2022-2026;

 • Heeft affiniteit met een charitatieve organisatie die vrijwilligers hoog in het vaandel heeft;
 • Beschikt over bestuurlijke ervaring;
 • Bezit de vaardigheid om een juist evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en toezichthouden;
 • Heeft het vermogen om het beleid van de stichting en functioneren van het bestuur / RvT en de directeur/bestuurder te beoordelen;
 • Heeft het vermogen en de attitude om met de directeur / bestuurder te sparren en deze met raad

  en daad bij te staan;

 • Is daadkrachtig, besluitvaardig, positief probleemoplossend, resultaatgericht en objectief
 • Is verbindend, inspirerend, stimulerend
 • Is integer en open;
 • Is een teamplayer met een gezonde dosis (zelf) reflectie;
 • Beschikt over een relevant netwerk;
 • Is in staat de organisatie met verve te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen;
 • Heeft een netwerk in Haarlem en omstreken

page1image10461632

Taken voorzitter

De voorzitter:

 • Is verantwoordelijk voor het op een prettige en daadkrachtige wijze begeleiden van het huidige bestuur en de directeur in de transitie naar een RvT model;
 • Is verantwoordelijk voor de leiding van het bestuur / de RvT;
 • Bereidt samen met de directeur/bestuurder de bestuursvergaderingen voor, zit de vergaderingen voor en draagt zorg voor een goede oordeels- en besluitvorming op basis van de juiste informatie;
 • Bewaakt de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in de meerjarenstrategie;
 • Zorgt voor een goede in en externe vertegenwoordiging van het bestuur/RvT;
 • Zorgt voor een jaarlijkse evaluatie van de directeur/bestuurder en het bestuur/de RvT;
 • Zorgt voor het peil houden van de juiste deskundigheid van het bestuur/ de RvT;
 • Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging binnen het bestuur/ de RvT.
 • Neemt zo nodig deel aan nader te bepalen commissies;

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Tijdlijn:

Deze vacature sluit 15 september 2022.
Gesprekken vinden ‘s middags plaats op donderdag 22 en 29 september 2022.

Belangstelling voor de vacature kunt u aangeven middels een e-mail met CV aan: administratie@hospicehaarlemeo.nl

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pauline Jäger, directeur
directie@hospicehaarlemeo.nl
06-30198502

Van 5-28 augustus 2022:
Joop Peters, voorzitter bestuur
jamgpeters@gmail.com
06-53226822


Sluit 15 september 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"